Byggeleder for vann- og avløpsprosjekter

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 02. mars, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Avdeling plan og prosjekt planlegger og gjennomfører VAVs investeringsprosjekter, primært gjelder dette distribusjonsnettet med tilstøtende anlegg, pumpestasjoner, kummer, kulverter, fordrøyningsbasseng og fontener. Tuneller og dammer inngår også i avdelingens portefølje. Vi har gjennom de senere årene hatt en kraftig aktivitetsvekst som resultat av økt fornyelsesgrad på distribusjonsnettene og høy byggeaktivitet i Oslo og veksten fortsetter i årene som kommer. I 2017 skal vi bygge og rehabilitere for rundt 900 mill.

Seksjon Prosjektgjennomføring ivaretar prosjektledelse og byggeledelse av denne investeringsporteføljen. Prosjektene gjennomføres stort sett av eksterne entreprenører under vår ledelse. Vi søker nå etter en engasjert og dyktig byggeleder til oppfølging av våre prosjekter. Flere tilsvarende stillinger kan bli ledige i nær framtid.

 

Arbeidsoppgaver

 • Kontroll med utførelsen av bygg- og anleggsarbeider.
 • Holde oppstartsmøter og lede byggemøter under anleggsgjennomføringen.
 • Bistå prosjektleder med kontraktsoppfølging.
 • Rekvirere materialer og utstyr fra etatens sentrallager.
 • Drive rettlednings- og informasjonsarbeid overfor eksterne utførere.
 • Innkalle til ferdigbefaring og overtagelsesforretning, sluttrapportere anlegget og sørge for "as-built"-tegninger.
 • Være kontaktperson for SHA Koordinator i utføringsfasen.
 • Kontrollere sluttoppgjør fra entreprenør.

Kvalifikasjoner

 • Relevant teknisk utdannelse, minimum bachelorgradsnivå. Lang erfaring kan kompensere for manglende utdanning.
 • Erfaring som byggeleder og/eller relevant erfaring innen VA-anlegg er en fordel.
 • God kompetanse innen SHA og kvalitetssikring.
 • Relevante kunnskaper innen IT.
 • Erfaring med bruk av prosjektplanleggingsverktøy er en fordel.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk.
 • Førerkort kl. B.

Utdanningsretning

 • Naturvitenskaplige fag, håndverksfag og tekniske fag

Utdanningsnivå

 • Høyskole/Universitet

Personlige egenskaper

 • Drivende og løsningsorientert med gjennomføringsevne
 • Ryddig og strukturert
 • Evne til å jobbe i tverrfaglige team

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver hvor din innsats betyr mye for mange.
 • Meget gode muligheter for etterutdanning og videreutvikling av kompetanse, både. gjennom interne opplæringsprogrammer og eksterne kurs.
 • Tverrfaglig og profesjonelt miljø med hyggelige kolleger.
 • IA-bedrift med gunstige pensjons- og forsikringsordninger.
 • Ryddig og fleksibel arbeidstid.
 • Hytter til låns i marka.
 • Trening i arbeidstiden.
 • F.t. lønn fra kr 540 200 til kr 678 600, avhengig av kompetanse.

Kontaktpersoner

Dag Ingvald Flaten Skillestad
Funksjonsleder
Telefonnummer: (+47) 900 57 678

Hvem er Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten?

Vann- og avløpsetaten forvalter samfunnskritisk infrastruktur til en verdi av nærmere 100 milliarder kroner, og hver eneste dag benytter mer enn 700 000 innbyggere seg av våre tjenester. Sammen er vi 600 ansatte som deler visjonen «vi skal gi rent vann til nytte for mennesker og natur i Oslo». Våre hovedmål er derfor å sikre innbyggerne nok drikkevann av høy kvalitet og å håndtere avløpsvannet slik at byens miljø, vassdrag og fjord blir ivaretatt på en god måte.