Byggeleder for driftskontrakt i Østfold

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Driftsseksjonen har ansvaret for drift og vedlikehold av riks- og fylkesvegnettet i Østfold. Utover driftskontraktene har vi også ansvaret for større vedlikeholdsprosjekter, dekkelegging og vegoppmerking, fergesambandet Moss – Horten, diverse forvaltnings­oppgaver samt ansvaret for økonomioppfølging og rapportering for hele vegavdelingen.

Driftsseksjonen er lokalisert i Moss og stillingen som byggeleder vil ha sitt arbeidssted her.  Driftsseksjonen har for tiden 16 medarbeidere.

Driftskontrakt Østfold nord er en av de større driftskontratene i Region Øst og dekker den nordre delen av Østfold. Kontrakten omfatter ca. 131 km med riksveg, 665 km fylkesveg og 47 km gang- og sykkelveg. Kontrakten dekker hele E18 gjennom fylket og byene Askim, Mysen samt en rekke tettsteder. Som byggeleder får du hovedansvaret for kontrakten både med hensyn på HMS, kvalitet og økonomi. Du vil ha omfattende kontakt med driftsentreprenør, men også kommuner, grunneiere og brukere av vegnettet.

Kvalifikasjonskrav

 • Vi søker en byggeleder som har:
 • Relevant utdanning (helst med vegteknisk fagretning) fra universitet eller høyskole, minimum 3 år. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene og gode personlige forutsetninger for stillingen kan kompensere for formell utdanning
 • Erfaring som byggeleder på driftskontrakt eller utbyggingsprosjekt
 • Førerkort klasse B
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • Må kunne beherske EDB-verktøy
 • Det legges vekt på personlig egenhet ved ansettelse som byggeleder, og vi ønsker oss medarbeidere som:
 • Er samfunnsengasjerte
 • Er selvstendige, strukturerte og fremtidsorienterte
 • Er utadvendte, engasjerte og har gode samarbeidsevner
 • Er faglig orientert og evner å motivere i samhandling med andre

Det jobbes for tiden med en omorganisering av fylkeskommunene i Norge. Ansvaret for drift og vedlikehold av fylkesvegene i Østfold kan bli overført til den nye regionen Viken fra 1. januar 2020. I den forbindelse kan det bli aktuelt å overføre stillingen fra Statens vegvesen til den nye regionen. Dette vil bli avklart etter årsskiftet.

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • Etatsskoler og god muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Dersom du har spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med seksjonsleder Arne Bjørklund på telefon 416 03032, eller prosjektleder Kristine Finstad på telefon 934 61281.

Interesserte kan melde sin interesse ved å sende elektronisk søknad og CV innen 14. oktober 2018.

Kontaktpersoner

Arne Bjørklund
Telefonnummer: 416 03032
Kristine Finstad
Prosjektleder
Telefonnummer: 934 61281

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger