Byggeleder FDV

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Utbygging Vest/Midt har det overordnede ansvaret for de store utbyggingsprosjektene i Vest- og Midt-Norge. Den nyopprettede enheten er i dag ansvarlig for byggingen av dobbeltspor mellom Arna og Bergen, og for detaljplanlegging av nye prosjekter i vårt område. Flere byggeprosjekter står for tur i årene fremover, som utvidelse av godsterminalen i Bergen og fellesprosjektet med Vegvesenet E16/Arna-Stanghelle. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø med ca. 50 medarbeidere.

Vi søker etter en byggeleder FDV, som skal være ansvarlig for etterlevelse av styringssystemet innenfor ansvarsområde. Ansvarsområder vil blant annet innebære koordinering av FDV-leveranser, ansvar for å etablere og koordinere aktiviteter og forberedelse for FDV mellom prosjektet og eier av anlegget, samt være bindeledd mellom prosjekt og Banesjef.

Stasjoneringssted er Bergen.

Arbeidsoppgaver
 • Bistå i arbeidet med utarbeidelse av konkurransegrunnlag.
 • Bistå i arbeidet med utarbeidelse av kontraktskrav til FDV- og 3D- modeller.
 • Oppfølging av leverandørers FDV- leveranser (systemer, data og dokumentasjon).
 • Oppfølging av leverandørers 3D-leveranser.
 • Administrere tildeling av FDV-nummer for sluttdokumentasjon.
 • Ansvar for å koordinere overlevering av FDV-dokumentasjon og data til FDV-støttesystemer til eier. Dokumentstyring har ansvaret for selve overføring av dokumentasjon.
 • Etablere, følge opp og vedlikeholde plan for FDV-leveranser.
Ønskede kvalifikasjoner
 • Relevant universitets-, høyskoleutdanning eller annen relevant utdanning.
 • Erfaring fra planlegging og gjennomføring av utbyggingsprosjekter.
 • Erfaring med kontraktsoppfølging innenfor eget fagområde.
 • Kjennskap til jernbanetekniske anlegg og Teknisk regelverk.
 • Erfaring med bruk av TFM (Tverrfaglig Merkesystem) og Bygningsdelstabellen.
 • Generell forståelse for FDV i et helhetsperspektiv.
 • Evnen til å etablere og lede prosesser knyttet til FDV-aktiviteter og leveranser.
 • Erfaring med sammenstilling og overlevering av FDV fra prosjekt til drift.
 • Erfaring fra arbeid med FDV-støttesystemer (vedlikeholdssystem og system for ferdigstillelse).
 • Erfaring fra byggherreorganisasjon, rådgiver eller entreprenørbransjen.
 • Relevant erfaring med 3D- og modellbasert prosjektering.
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne.
Personlige egenskaper
 • God leveringsevne.
 • Gode samarbeidsevner og like å jobbe i team.
 • Løsningsorientert, involverende, målrettet og strukturert.
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert.
Vi tilbyr
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst.
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger.
 • Årsbillett på NSBs tog.

Kontaktpersoner

Hans- Egil Larsen
Telefonnummer: +47 474 76 616

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon