Byggeleder elektro

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. januar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Dagens byggeleder går over i rolle som prosjektleder elektro og vi søker hans etterfølger.

Byggeleder vil inngå i teamet Elektro Drift-3 som får ansvar for 622 km Europa og riksveg med 86 tunneler.

Geografisk område strekker seg på E39 Agder gr. til Sandvikvåg fk. E134 Karmøy lufthavn til Røldal og Rv13 fra Stavanger til X134 i Røldal.

For å fordele faglige ressurser i seksjonsområde vil kontorsted være Haugesund.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver vil være planlegging og oppfølging av elektorkontrakt for drift og vedlikehold av elektriske anlegg og styringssystemer på riksveger i hele seksjonsområde. Byggeleder skal utarbeide konkurransegrunnlag for nye kontrakter, samt lyse ut konkurranse og bistå kontrahering.  Byggeleder skal følge opp og rapportere på økonomi, kvalitet, fremdrift og HMS på egen kontrakt, samt lede og tilrettelegge arbeid for kontrollingeniører.  Byggeleder har ansvar for å gjennomføre byggemøter, og andre møter, med entreprenør, samt koordinere arbeid med andre faggrupper, seksjoner og etater. I forbindelse med planlegging og oppfølging av arbeidene benyttes Statens vegvesen sitt dataverktøy.

Godt samarbeid med øvrig samarbeidspartnere internt i Statens vegvesen, og eksterne aktører, er en forutsetning for god gjennomføring.  Det må påregnes en del reisevirksomhet.

Kvalifikasjonskrav

Du må ha fagbrev elektriker og 2-årig fagskole elektrofag eller 3-årig utdanning fra universitet/høgskole elektrofag.  I tillegg kreves relevant og allsidig praksis innen elektro.

Hvis du har fagbrev elektriker, samt lang og relevant erfaring og rette personlige egenskaper, kan kvalifikasjonskravet vurderes å fravike.

Førerkort kl B kreves.

Hvem er du?

Vi ønsker oss en ny medarbeider som har kunnskap og erfaring fra drift av elektriske anlegg og styringssystemer, samt at det i tillegg er ønskelig med erfaring innenfor byggeledelse.

Det vil også bli lagt vekt på:

  • Selvstendighet
  • Praktisk og strukturert tilnærming til oppgaveløsning
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
  • Gode samarbeidsevner og kunne bidra til et godt arbeidsmiljø
  • Interesse/forståelse for innovasjon/digitalisering/bruk av ny teknologi vil bli vektlagt

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
  • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med prosjektleder Arild Puntervold på telefon +47 934 02 217, epost: arild.puntervold@vegvesen.no, eller seksjonsleder Marianne Stokkebø på telefon +47 913 29 626, epost: marianne.stokkeboegvesen.no.

Kontaktpersoner

Arild Puntervold
Prosjektleder
Telefonnummer: +47 934 02 217
Marianne Stokkebø
Seksjonssjef

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger