Byggeleder elektro - Tunneloppgradering

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. mars, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Prosjekt Tunneloppgradering i Region nord har flere spennende tunnelprosjekter som skal gjennomføres de nærmeste årene. Til disse krevende og omfattende tunnelprosjektene søker vi en dyktig Byggeleder elektro som skal ha ansvar for gjennomføringen av enkelte av delprosjektene.

Stillingen skal i hovedsak ivareta ledelsen og koordinering av arbeid med kontraktsutforming, offentlig anskaffelse, prosjektering og utførelse av tunneloppgradering i Regionen nord.

Stillingen byr på tverrfaglig samarbeid i et solid fagmiljø, hvor spennvidden i oppgaver er stor og vil variere alt etter kompetanse.

Stillingen er organisert i Prosjekt Tunneloppgradering i Prosjektavdelingen Region nord. Prosjektet har 7 ansatte spredt på ulike kontorsted i Nord- Norge. Kontorsted for stillingen vil være Tromsø.

Det må påregnes en stor grad av reisevirksomhet.

Hovedarbeidsoppgaver

  • Ansvar for utarbeidelse av konkurransegrunnlag, offentlige utlysninger og kontrahering.
  • Ansvar for å lede prosjekteringsarbeid, rehabiliteringsarbeidet, herunder arbeidslederansvar for prosjektmedarbeidere, økonomioppfølging, oppfølging av byggherreforskriften, kvalitet og fremdrift.
  • Koordinering med andre faggrupper og etater internt og eksternt.

Kvalifikasjonskrav

Relevant utdanning fra universitet eller høgskole innen elektro, min. 3 år. Det kan være en fordel at du har fagbrev som elektriker.

Du har erfaring fra byggeledelse i entreprisekontrakter eller erfaring fra prosjektledelse innen bygg/anlegg. Det er ønskelig med erfaring innen:

  • Offentlige anskaffelser innen bygg og anlegg, kontraktsadministrasjon, herunder økonomioppfølging.
  • Kompetanse i kvalitetsstyring inkludert kjennskap til aktuelle standarder.
  • Erfaring fra personalledelse og kjennskap til avtaleverk.

For søkere med sterk og allsidig praksis fra aktuelle fagområder, eventuell etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan utdanningskravet fravikes.

Søkere må ha førerkort klasse B.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Dette vil vi også legge vekt på

Statens vegvesen har tre sentrale verdier. Profesjonell, fremtidsrettet og inkluderende. Vi søker deg som har sammenfallende verdier og kan:

Kommunisere godt muntlig og skriftlig, er løsningsorientert og kan vise handlekraft gjennom faglig styrke.

Engasjere medarbeidere og samarbeidspartnere til å tenke i framtidsscenarioer og vurdere hvilke krav dette stiller til våre leveranser.

Jobbe målrettet for at Statens vegvesen skal være imøtekommende, ha omtanke for omgivelsene og være tilgjengelig.

Generelt gode datakunnskaper, og behersker norsk muntlig og skriftlig.

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid. Du får ryddige arbeidsforhold med mange goder og rettigheter. Selv om arbeidsmengden kan være stor, legger vi stor vekt på forutsigbarhet og mulighet for avspasering eller lønnskompensasjon.

Vi tilbyr også disse godene:

Introduksjonsprogram og fadderordning

  • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
  • Etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll
  • Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk. Stillingen har en prøvetid på 6 måneder.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Flere opplysninger om stillingen fås hos prosjektleder Jøran Heimdal tlf. 97643825 eller e-post jaoran.heimdal@vegvesen.no.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi benytter et internettbasert søknadssystem og ber derfor kandidater om å registrere søknad m/CV elektronisk via (Søk denne stilling) på denne siden. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Attester og vitnemål vil vi etterspørre senere i forbindelse med et eventuelt intervju.

 

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger