Byggeleder elektro/ automasjon

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. mars, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Forsvarsbyggs leverer eiendom, bygg og anlegg til Forsvarssektoren. Her styres og ledes investeringsprosessen fra tidligfase til overlevering av ferdige bygg og anlegg. Forsvarsbygg driver strategisk rådgivning, herunder alternativstudier, konsept- og prosjektutvikling. Prosjektene spenner bredt fra bolig- og kontorbygg til nasjonal helikopterbase og og bygging av ny kampflybase. Forsvarsbygg forestår utbygging og investeringer for 2-3 mrd. kroner pr. år.

Våre bygge-og anleggsprosjekter har et stort spenn av oppgaver. Vi har behov for å styrke organisasjonen med 2 byggeledere elektro/ automasjon til Ørland flystasjon. Byggeleder rapporterer til prosjektleder utbygging. Noe reisevirksomhet må påregnes.

 Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre oppgaver gitt i kontrollplan og sjekklister
 • Gjennomføre byggemøter, særmøter og fagmøter
 • I samarbeid med prosjektleder følge opp leveranser i kontraktene, herunder fremdrift, kvalitet, endringshåndtering, dokumentasjon, FDV, målebrev, mangellister, mm
 • Bistå prosjektleder ved kontroll av prosjektering, utarbeidelse av konkurransegrunnlag, overtakelsesforretninger, sluttoppgjør, garantioppfølging og reklamasjoner
 • Bistå prosjektleder med brukerkontakt
 • Forestå byggherres integrerte tester
 • Fakturakontroll og attestasjon 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning. Relevant erfaring som prosjektleder/ anleggsleder/ BAS kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Relevant erfaring fra byggeprosjekt.
 • Må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig/ NATO secret.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Strukturert og nøyaktig
 • Pålitelig og ansvarsbevisst
 • Gjennomføringsevne

Vi tilbyr

 • Lønn som Ingeniør (kode 1083) fra kr.573 100,- til kr. 691 400,- (lønnstrinn 64-74). Ved særskilt godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering gjøres etter vurdering av kvalifikasjoner.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse med gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Meningsfullt samfunnsoppdrag

Kontaktpersoner

Johan Olav Rokstad
Prosjektsjef
Telefonnummer: 91150722
Lars Tetlie
Fungerende prosjektsjef
Telefonnummer: 46923861

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger