Byggeleder E18 Vestkorridoren

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 02. oktober, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

I Statens vegvesen, Utbyggingsdivisjonen, E18 Vestkorridoren, har vi ledig stilling som byggeleder for entreprise E102 Fornebukrysset - Strand.

Ny E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta er om lag 4,4 km lang. Den nye veien vil få tre gjennomgående kjørefelt i begge retninger. I tillegg inngår ny sykkelvei, ny fylkesvei mellom Gjønnes og E18 (Bærumsdiagonalen) og ny forbindelse fra Strand til Fornebu (Vestre lenke). Bærumsdiagonalen har som formål å redusere trafikken på lokalveier, avlaste boligområder og sikre økt fremkommelighet for kollektivtrafikken. Ny E18 vil gå i tunnel forbi Høvik, og ved Stabekk vil ny E18 gå under lokk. Forbi Høvik vil dagens E18 bli bygd om til lokalvei.

Vi søker en engasjert byggeleder med erfaring fra anleggsbransjen. Som byggeleder vil du ha hovedansvar for gjennomføringen av delprosjektet «E18 Vestkorridoren entreprise E102 Fornebukrysset – Strand» med fokus på SHA, ytre miljø inkl klima/bærekraft, økonomi, framdrift og kvalitet. Entreprisen er under anskaffelse med forventet oppstart av anleggsarbeidene sommeren 2023. Entreprisen er en totalentreprise. Stillingen som byggeleder vil derfor innebære varierte og spennende arbeidsoppgaver, og rapporterer til prosjektleder E18 Vestkorridoren entreprise E102 Fornebukrysset – Strand.

Kontorsted: Lysaker anlegg, Philip Pedersens vei 20.

Arbeidsoppgaver
 • Som byggeleder vil du jobbe med:
 • Bidra i anskaffelsesfasen med evaluering av tilbud.
 • Kontraktsoppfølging av entreprisen med hensyn til HMS, økonomi, fremdrift og kvalitet.
 • Rapportere til prosjektleder på HMS, økonomi, framdrift og kvalitet
 • Sørge for at kontraktsarbeidene utføres iht lover og forskrifter
 • Lede prosjektgruppen bestående av plan- og byggeledelse samt interne fagressurser, eksterne konsulenter og eventuelle samarbeidsparter/ etater
 • Du vil ha arbeidsleder- og HMS-ansvar for assisterende byggeleder og tekniske byggeledere.
 • Bidra i koordinering med andre fag og andre pågående entrepriser.
 • Ferdigdokumentasjon og overlevering til drift og forvaltning

 

Kvalifikasjoner

Krav:

 • Minimum 3 års utdanning fra universitet eller høgskole med relevant fagkrets
 • God fremstillingsevne på norsk, skriftlig og muntlig.
 • Førerkort klasse B

For kandidater med sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene og eventuell etterutdanning, kan kravet til utdanning fravikes. Det er ønskelig at du har relevant erfaring fra anlegg. Det vil vektlegges om du har relevant erfaring fra oppfølging av et eller flere av følgende typer arbeid; Erfaring som byggeleder eller teknisk byggeleder fra veganlegg eller tilsvarende erfaring fra entreprenør.

Vi vektlegger:

 • Erfaring og interesse med bruk av BIM/fagmodeller
 • Gode kunnskaper i bruk av digitale verktøy

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Personlige egenskaper som vil bli vektlagt:

 • selvstendig og strukturert i utførelse av egne oppgaver
 • du er serviceinnstilt
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Vi tilbyr:
 • spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • godt arbeidsmiljø
 • lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk
Annet om stillingen

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Søknad

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til prosjektleder Kjetil Fløtre, tlf. 911 39 522, kjetil.flotre@vegvesen.no eller prosjektsjef Tom Hedalen, tlf 909 59 433, tom.hedalen@vegvesen.no.

Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb innen 18.09.2022

Har du spørsmål ifm. utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på tlf. 75 54 22 20.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger