Byggeleder driftskontrakt

Byggeleder Drift øst 2

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. oktober, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Divisjon drift og vedlikehold har ansvaret for å ivareta vegeierskapet på eksisterende riksveger inkludert ferjesamband, samt planlegge og gjennomføre mindre utbyggingsprosjekt.

Drift og vedlikehold øst består av 145 medarbeidere fordelt på stab og 6 seksjoner, og dekker det geografiske området Innlandet, Viken og Oslo.  Stillingen er plassert i seksjonen Drift øst 2 og våre 30 medarbeidere er stasjonert på blant annet kontorstedene Oslo, Drammen og Moss

Arbeidsoppgaver

Vi ønsker å styrke vår kompetanse innenfor drift og vedlikehold og ser etter deg som er interessert i å jobbe innenfor samferdsel i stilling som byggeleder med vegdrift som ansvarsområde.

Som byggeleder får du ansvar for å følge opp driftskontrakt veg i områdene Follo og Østfold. Du vil jobbe tett sammen med prosjektleder og kontrollingeniør, og vil ha jevnlig kontakt med entreprenør, offentlig etater, grunneiere og andre som påvirkes av driftsoppgavene.

Som byggeleder skal du blant annet:

 • følge opp entreprenørens kontraktsarbeider
 • følge opp HMS (SHA +YM)
 • følge opp økonomi, kvalitet og fremdrift.
 • planlegge, iverksette og følge opp tilleggsarbeider
 • planlegge og gjennomføre møter i kontrakten
 • bidra i forbindelse med utarbeidelse av konkurransegrunnlag
 • delta i interne prosjekt- og arbeidsgrupper ved behov
Kvalifikasjoner

Du må ha relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum 3 år, eller fagskoleteknikker med relevant fagbrev. Relevant og lang erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.

Krav om førerkort klasse B.

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Videre vil vi legge vekt på at du: 

 • kan arbeide strukturert og selvstendig
 • har evne til å ta initiativ og være resultatorientert
 • behersker elektroniske verktøy for oppfølging og rapportering
 • har gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner
 • har stort engasjement og er lysten på en aktiv og variert arbeidshverdag
 • har gode samarbeidsevner og bidrar til et godt arbeidsmiljø
Vi tilbyr:
 • spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • godt arbeidsmiljø
 • lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk
Annet om stillingen

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det .

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til seksjonssjef Lasse Berge, mbl. 908 67 841

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger