Byggeleder driftskontrakt Nord-Gudbrandsdal

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 12. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Drift og vedlikehold er et viktig satsningsområde for Statens vegvesen, og driftsseksjonen i vegavdeling Oppland har ansvar for 6 driftskontrakter som til sammen omfatter over 3000 km riks- og fylkesveg. Nå søker vi en byggeleder til å ivareta denne satsningen.

Trafikksikkerhet og god framkommelighet på vegene har stor betydning for næringsliv, privatpersoner og andre vegbrukere. Våre byggeledere har fokus på ledelse, kontroll og oppfølging av ulike driftsoppgaver på veg. Kontakt med grunneiere, organisasjoner, medier og andre interessenter inngår som en del av byggeleders arbeidsoppgaver. Du vil uansett aldri være i tvil om at dette er en viktig jobb.

 

Arbeidsoppgaver

Byggeleder har det daglige ansvaret for å styre gjennomføringen av avtaler/kontrakter på vegne av Statens vegvesen som byggherre. Dette innebærer:

 • Ansvar for å lede og følge opp driftskontrakten på riks- og fylkesvegnettet
 • Lede og styre byggemøter og sørge for nødvendige avklaringer med entreprenør
 • Ansvar for HMS, fremdrift, teknisk kontroll, kvalitet og økonomi i kontrakten
 • Kvalitetsoppfølging av driftsoppgavene planlegging og gjennomføring av bestillingsarbeid
 • Delta i interne samarbeids-/prosjekt- og arbeidsgrupper

 

Kvalifikasjoner

Du bør ha utdanning på universitets- eller høyskolenivå, minimum 3 år eller tilsvarende og/eller ha erfaring som byggeleder. Vi kan se bort fra dette kravet hvis du har sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene, eller etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen.

Forøvrig vektlegges:

 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Ha god struktur og kunne håndtere en kompleks og hektisk hverdag
 • Selvstendighet og initiativ, samt resultatorientering
 • God samarbeids- og gjennomføringskompetanse
 • IT-kunnskaper

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT ( www.nokut.no ).

 

Dette ønsker vi oss

Du bør ha evne til å ta initiativ og finne løsninger i stadig nye situasjoner. Er du god til å samarbeide, får du virkelig utnyttet mulighetene i Statens vegvesen. Du bør være innstilt på å dele og ta imot kunnskap og erfaring.  I tillegg er du beslutningsdyktig og har evne til å være selvstendig.

 

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

 

Stillingen avlønnes i henhold til etatens lønnspolitikk. Det gjøres lovfestet trekk med 2 % til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Kontorsted er Otta. Noe reisevirksomhet må påregnes. Førerrett klasse B vil derfor være nødvendig og det er hensiktsmessig at du disponerer egen bil.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Hvis du er interessert, vil vi gjerne snakke med deg! For opplysninger om stillingen, kontakt Line M. Holmestad, fungerende seksjonssjef på driftsseksjonen, på telefon 48288961.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger