Byggeleder driftskontrakt Dalane

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen og seksjon drift vest 3

Trafikksikkerhet og god framkommelighet på vegene har stor betydning for næringsliv, privatpersoner og andre vegbrukere. Drift og vedlikehold er et viktig satsningsområde for Statens vegvesen. Og drift 3 i Drift og vedlikehold – Vest har ansvar for 4 driftskontrakter. Nå søker vi byggeleder til å ivareta denne satsningen.

Stillingen er plassert i driftskontrakt lokalisert sør i Rogaland med ca. 700 km veg og har en omsetning på ca. 60 mill. i året. Spesielle utfordringer i kontrakten kan være å holde E 39 i høyere strøk åpen vinterstid pga snø, flom eller mye vind.

Våre byggeledere har fokus på ledelse, kontroll og oppfølging av ulike driftsoppgaver på veg. Kontakt med grunneiere, organisasjoner, medier og andre interessenter inngår som en del av byggeleders arbeidsoppgaver. Du vil uansett aldri være i tvil om at dette er en viktig jobb.

Drift vest 3 har 15 medarbeidere fordelt på kontorstedene Egersund, Leikanger, Haugesund og Stavanger. Du vil få kontorsted Egersund. 

Arbeidsoppgaver

Som byggeleder har du daglige ansvaret for å styre gjennomføringen av avtaler/kontrakter på vegne av Statens vegvesen som byggherre. Dette innebærer at du blant annet skal:

 • lede og følge opp vegnettet i driftskontrakten Dalane
 • lede byggemøter og sørge for nødvendige avklaringer med entreprenør.
 • være ansvarlig for HMS, fremdrift, teknisk kontroll, kvalitet og økonomi i kontrakten
 • ha oversikt over tilstand på vegnettet i kontraktsområdet
 • sørge for kvalitetsoppfølging av driftsoppgavene, stikkprøvekontroll og HMS oppfølging.
 • planlegge og gjennomføre bestillingsarbeid

Kvalifikasjonskrav

Vi vil at du skal ha treåring ingeniørutdanning på universitets- eller høyskolenivå. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). Vi kan se bort fra utdanningskravet hvis du har langvarig, relevant erfaring.  Vi ønsker at du har erfaring fra anleggs- eller byggeledelse, og da helst fra samferdsel (utbygging eller drift).  Du behersker også IT-verktøy

Vi vil vektlegge personlige egenskaper. Du er:

 • god skriftlig og muntlig
 • selvstendig og tar initiativ 
 • god til å samarbeide
 • gjennomføringsorientert 

Noe reisevirksomhet må påregnes. Førerkort klasse B vil derfor være nødvendig

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • etatsskoler og god muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen . Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerporta len danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å kontakte seksjonssjef Marianne Stokkebø epost marianne.stokkeboe@vegvesen.no eller mobil 91329626

Kontaktpersoner

Marianne Stokkebø
seksjonssjef
Mobil: 91329626

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger