Byggeleder drift

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. mai, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Trafikksikkerhet og god framkommelighet på vegene har stor betydning for næringsliv, privatpersoner og andre vegbrukere. Drift og vedlikehold er et viktig satsningsområde for Statens vegvesen. Seksjon Drift i Drift og vedlikehold vest har ansvar for 4 driftskontrakter. Nå søker vi byggeleder til å ivareta denne satsningen.

Stillingen er plassert i seksjonsområde drift-3 som geografisk vil omfatte E 39 Flekkefjord-Sandvikvåg fk., E 134 Haugesund lufthavn – Røldal og Rv.13 fra Stavanger til X E134 Røldal, ca 968 km veg i Rogaland og Vestland fylker og har en omsetning på 210 mill i året.

Våre byggeledere har fokus på ledelse, kontroll og oppfølging av ulike driftsoppgaver på veg/tunell. Kontakt med grunneiere, organisasjoner, medier og andre interessenter inngår som en del av byggeleders arbeidsoppgaver. Du vil uansett aldri være i tvil om at dette er en viktig jobb.

Kontorsted vil være Stavanger, men arbeidsområdet vil være hele seksjonsområdet.

Du vil inngå i byggeledelsen av 2 driftskontrakter og bidra med tekniske avklaringer sammen med andre byggeledere, kontrolling og prosjektleder.

Du rapporterer til prosjektleder og seksjonsleder.

Arbeidsoppgaver

Byggeleder har det daglige ansvaret for å styre gjennomføringen av avtaler/kontrakter på vegne av Statens vegvesen som byggherre. Dette kan innebære:

 • Ansvar for å lede og følge opp vegnettet i driftskontraktene, men spesielt ansvar for tunneler i seksjonsområdet.
 • Lede og styre byggemøter og sørge for nødvendige avklaringer med entreprenører
 • Ha  ansvar for HMS, fremdrift, teknisk kontroll, kvalitet og økonomi i kontraktene
 • Ha oversikt og tilstand på vegnettet i kontraktsområdene.
 • Kvalitetsoppfølging av driftsoppgavene, stikkprøvekontroll
 • Planlegging og gjennomføring av bestillingsarbeid
 • Budsjettering og bruk av Isy-Pø som økonomiverktøy
 • Rapportering på økonomi og fremdrift til Øk.stab, prosjektleder og seksjonsleder
 • Delta i interne samarbeids-/prosjekt og arbeidsgrupper
 • Ivareta drifts interesser i utbyggingsprosjekt
 • Andre oppgaver kan tilkomme

Kvalifikasjonskrav

Du bør ha utdanning på universitets- eller høyskolenivå, minimum 3 år eller tilsvarende og/eller ha erfaring som byggeleder. Vi kan se bort fra dette kravet hvis du har sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene, eller etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen.

Det vil også bli lagt vekt på:

 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk
 • Ha god struktur og kunne håndtere en kompleks og hektisk hverdag
 • Selvstendighet og iniativ,samt være resultatorientert og ha god gjennomføringskompetanse
 • Gode samarbeidsevner og kunne bidra til et godt arbeidsmiljø
 • IT kunnskaper

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med: seksjonssjef Marianne Stokkebø på telefon: 91329626 eller e-post: marianne.stokkebo@vegvesen.no eller prosjektleder Tor Skårland på telefon: 90113803 eller e-post: tor.skarland@vegvesen.no.

Kontaktpersoner

Marianne Stokkebø
Seksjonssjef
Tor Skårland
Prosjektleder
Mobil: 901 13 803

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger