Byggeleder drift veg

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. oktober, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Divisjon drift og vedlikehold har ansvaret for å ivareta vegeierskapet på eksisterende riksveger inkludert ferjesamband, samt planlegge og gjennomføre mindre utbyggingsprosjekt.

Drift og vedlikehold øst består av 145 medarbeidere, og dekker hele det geografiske området Innlandet, Viken og Oslo.  Stillingen er plassert på driftsseksjonen som dekker Innlandet og deler av Romerike. Kontorsted for denne stillingen er Lillehammer eller Hamar. 

Arbeidsoppgaver

Vi ønsker å styrke vår kompetanse innenfor drift og vedlikehold og ser etter deg som er interessert i å jobbe innenfor samferdsel i stilling som byggeleder med vegdrift som ansvarsområde.

Som byggeleder får du ansvaret for å følge opp driftskontrakt veg Gjøvik/Toten/Hadeland/Romerike. Du vil arbeide tett sammen med prosjektleder og kontrollingeniører, og vil være jevnlig i kontakt med entreprenør, offentlige etater, grunneiere og andre som påvirkes av driftsoppgavene. Din hovedoppgave som byggeleder er gjennomføring og oppfølging av kontrakten. Det må påregnes en del reising. Det kan og forekomme nattarbeid.

Som byggeleder drift skal du blant annet:

 • følge opp entreprenørens kontraktsarbeid
 • lede byggemøter.
 • samarbeide med entreprenør, naboer og offentlige etater innenfor fagfeltet
 • følge opp SHA/YM 
 • følge opp økonomi, kvalitet og fremdrift i kontrakter
 • ved behov følge opp oppgaver innenfor andre fagfelt på seksjonen 
 • utarbeide konkurransegrunnlag

Kvalifikasjoner

Du må ha relevant utdanning fra universitet eller høgskole (minimum 3 år) eller toårig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev. Vi kan fravike dette kravet om du har lang og relevant praksis.

Søkere må ha førerkort klasse B.

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Vi vil også legge vekt på at du:

 • behersker elektronisk verktøy for oppfølging og rapportering
 • har evne til å lede og være beslutningsdyktig
 • kan arbeide strukturert og selvstendig
 • har evne til å ta initiativ og være resultatorientert
 • har nødvendige IT-ferdigheter
 • har god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • har gode samarbeidsevner og kunne bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • godt arbeidsmiljø
 • lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk

Annet om stillingen

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det .

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til seksjonsleder Asbjørn Stensrud, tlf. 92647906.

Kontaktpersoner

Asbjørn Stensrud
Seksjonsleder
Mobil: 926 47 906

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger