Byggeleder Bruvedlikehold

Byggeleder bruvedlikehold - Tromsø

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. januar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Divisjon drift og vedlikehold har ansvaret for å ivareta vegeierskapet på eksisterende riksveger inkludert ferjesamband, samt planlegge og gjennomføre mindre utbyggingsprosjekt.

Drift og vedlikehold nord består av ca. 85 medarbeidere fordelt på stab og fem seksjoner, og dekker hele det geografiske området Nordland og Troms/Finnmark. Stillingen er plassert på seksjonen Vedlikehold Nord, og kontorsted er Tromsø. Andre av våre kontorlokasjoner kan være aktuelle for spesielt kvalifiserte søkere.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil være planlegging og oppfølging av bruvedlikeholdsarbeider. Herunder samarbeide tett med bruforvalter om vedlikeholdsplanlegging, utarbeide konkurransegrunnlag for samlekontrakter (rammeavtaler) og mindre bruvedlikeholdsprosjekter samt byggeledelse under utførelse. Byggeledelse omfatter økonomioppfølging, oppfølging av HMS og kvalitet, utarbeidelse av SHA og YM planer samt planlegging og gjennomføring av byggemøter. Du vil inngå i et «bruteam» bestående av 6 ansatte som samarbeider tett.

En del reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjonskrav

Det kreves utdanning fra universitet eller høyskole, minimum 3 år. For kandidater med sterk og allsidig praksis innenfor fagområdet bru, evt. gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes.

Vi ønsker oss en ny medarbeider som har kunnskap og erfaring fra bygging/vedlikehold av bruer. Erfaring med både betong- og stålbruer vil bli vektlagt. Byggeleder erfaring vil også vektlegges.

Førerkort klasse B er et absolutt krav.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi vil også legge vekt på:

  • Du må kunne arbeide strukturert og selvstendig
  • Du må ha evne til å ta initiativ og være resultatorientert
  • Du må ha nødvendige IT-ferdigheter
  • Gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner på norsk
  • Gode samarbeidsevner og kunne bidra til et godt arbeidsmiljø
Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
  • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med seksjonssjef Knut Øvervoll , tlf 41552185 eller e-post knut.overvoll@vegvesen.no

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger