Byggeleder automasjon og elektro

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 06. oktober, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Divisjon drift og vedlikehold har ansvaret for å ivareta vegeierskapet på eksisterende riksveger inkludert ferjesamband, samt planlegge og gjennomføre mindre utbyggingsprosjekt.

Drift og vedlikehold sør består av 78 medarbeidere fordelt på stab og fire seksjoner, og dekker hele det geografiske området Agder, Vestfold og Telemark. Stillingen er plassert med stasjonering i Arendal.

Vi ser etter deg som vil være med i et team som drifter og vedlikeholder automasjonsnettet og de elektriske anleggene som er tilknyttet riks og europavegnettet i hele området til Drift Sør.

Arbeidsoppgaver

De viktigste oppgavene dine blir å lede gjennomføringen av oppgavene i seksjonen som kan variere fra mindre anlegg, slik som enkeltstående bommer, skilt og kameraer til større komplekse anlegg som tunneler og bruer.

Du vil få ansvar for oppfølging av drift og vedlikeholdsoppgaver knyttet til automasjonsanlegget i området Agder. Arbeidet vil pågå i tett samarbeid med byggeleder for elektrodriftskontrakten samt teamet i Sør for IT og automasjon. Du kan også regne med å bli involvert i oppgaver og prosjekter i andre områder i drift sør.

I tillegg er oppfølging av entreprenører, kvalitetssikring av dokumentasjon, samt det bidra i testing og feilsøking i anleggene viktige deler av arbeidsoppgavene.

Kvalifikasjonskrav

Du må ha minimum teknisk fagskole eller bachelor innenfor relevant fagområde (automasjon, elektro o.l)

For kandidater med sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene, eventuelt etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning vurderes fraveket. Søker må ha førerkort klasse B.

I tillegg ønsker vi at du har:

 • erfaring med drift av TCP/IP nettverk
 • systemforståelse for automasjonsnettverk
 • erfaring med feilsøking på PLS systemer
 • erfaring med SCADA / OPC systemer
 • erfaring med VMS (Milestone)

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi vil også legge vekt på:

 • Erfaring med drift og vedlikehold av automasjonssystemer for samferdsel
 • Du må kunne arbeide strukturert og selvstendig
 • Du må ha evne til å ta initiativ og være resultatorientert
 • Du må ha gode IT-ferdigheter.
 • Gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner
 • Gode samarbeidsevner og kunne bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Fordel med relevant fagbrev som elektriker eller automatiker

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • etatsskoler og god muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen . Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerporta len danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen? Ta kontakt med: Seksjonssjef Ingmar Ulvenes 907 34 113

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger