Byggeleder asfalt

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 06. februar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Troms og Finnmark fylkeskommune har under utarbeidelse flerårige planer for dekkelegging av fylkesveier. I tillegg til det ordinære årlige dekkevedlikeholdet skal vi i den neste 4-5 årsperioden bruke ytterligere 2 milliarder kroner på forsterking av bæreevne og asfaltering av veiene våre. I den forbindelse søker etter vi etter byggeleder innen asfalt til 100% fast stilling ved Seksjon drift og vedlikehold veg vest i Samferdselsdivisjonen. 

Stillingen rapporterer til seksjonsleder for drift og vedlikehold Vest. Kontorsted vil være i Tromsø.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Planlegge drifts- og vedlikeholdstiltak 
 • Styring, oppfølging og evaluering av kontrakter. Herunder gjennomføring av byggemøter samt samhandling med entreprenører
 • Budsjettering og bruk av økonomistyringsverktøy eller prosjektverktøy
 • Ansvar for fremdrift, teknisk kontroll, kvalitet og økonomi, samt rapportere på dette.
 • Lage HMS-plan, samt koordinere, følge opp og rapportere på dette.
 • Koordinere arbeidet med andre faggrupper og etater, samt arbeidsledelse av kontrollingeniør
 • Bidra i forbindelse med utarbeidelse av konkurransegrunnlag, innkjøpsprosess og dekkeleggingsprogram.
 • Være SHA-koordinator og YM koordinator med mindre annet er besluttet av prosjektleder.
 • Være ansvarlig for informasjonsoverføring mellom fasene, inkludert SHA og YM.
 • Ansvar for innsamling av data og korrekt dataleveranse til NVDB i henhold til datakatalogen.
 • Gjennomføre kontroller av utførelse av arbeid ute på veg

Det må påregnes at arbeidsoppgavene som er tillagt stillingen vil bli endret i takt med endringer i etatens behov.

Reisevirksomhet må også påregnes.

Kvalifikasjonskrav

Du må ha relevant utdanning fra universitet eller høgskole (minimum 3 år), fortrinnsvis innen vegrelaterte fag. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning. Videre må du ha erfaring fra asfaltarbeid/ dekkelegging.  Det er fordel at du har kunnskap om byggeledelse.

Førerkort klasse B er også et krav. 

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi legger vekt på:

 • evne til å ta initiativ, jobbe selvstendig og strukturert
 • evne til effektiv kommunikasjon og konstruktivt samarbeid
 • gjennomføringsevne og organisasjonsforståelse
 • evne til langsiktig planlegging innenfor gitte økonomiske rammer

Vi tilbyr:

 • Tilsetning i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver med utviklingsmuligheter, i samarbeid med faglig sterke kollegaer.
 • Et trivelig og sosialt miljø.

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev og CV
 • Vitnemål og attester
 • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad skal sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem Easycruit.

Søknadsfrist og andre opplysninger

Søknadsfrist: 06.02.2022

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vil du vite mer om stillingen kan du kontakte seksjonsleder Tor Ivar Johnsen på telefon +47 971 03 543

Kontaktpersoner

Tor Ivar Johnsen
Seksjonsleder

Hvem er Troms og Finnmark fylkeskommune?

Troms og Finnmark fylkeskommune er landets nordligste og største region. Det totale innbyggertallet er 243 311 personer. Vi er en av de største arbeidsgivere i Nord - Norge, og har blant annet ansvar for regional utvikling, videregående utdanning, fylkesveier og offentlig transport, offentlig tannhelsetjeneste , kulturminne og friluftslisliv. Hos oss får du tillit, ansvar og spennende dager på jobb. Du blir raskt involvert i det utrolige mangfoldet fylkeskommunen jobber med, og som har stor betydning for samfunnsutviklinga her. Naturen og kulturlivet er eventyrlig og frodig og byr på mange flotte opplevelser.

Internasjonalt samarbeid er sentralt arbeidsområde hos oss. Samisk språk og kultur står sterkt i vår region.

Velkommen til Troms og Finnmark. For mer informasjon om oss gå innom vår hjemmeside www.tffk.no