Bygg vår sky!

Stillingsbeskrivelse

Vi bygger vår interne sky. Den blir massiv, og derfor trenger vi deg på laget!

Helse Vest IKT sitter på et av det mest komplekse IT-puslespillene i IT-Norge, og vi er avhengige av personer som er driftige, interesserte og som lett får hang-ups på problemstillinger og utfordringer som ikke er løst. 

Fagområdene er mange hos oss, og vi har behov for ulike disipliner; er du driftig og kunnskapsrik i enten:

 • Linux Server
 • Windows Server
 • Active Directory og PKI
 • Oracle DBA (teknisk drift)
 • VMware, vSphere, vSAN, NSX mm. og/eller SDDC automasjonsplattform (VRA/VRO) står du allerede høyt på listen vår.

Som totalleverandør (nesten) til alle sykehusene og kontorene i Helse Vest har vi drøye 1 300 systemer som skal snakke sammen og til enhver tid fungere. I tillegg har vi et av de strengeste oppekravene for våre systemer i Norge, for det det hele koker ned til er trygghet for pasienter i Helse Vest.

Selv om din hverdag vil være med fargerike IT-folk, så vil arbeidet du utfører til sist resultere i forenkling og sammenbinding av helsehverdagen.

Relevant utdanning er en fordel, men vi har vært lenge nok i gamet til å vite at det ligger mye kunnskap og teft i erfaring også. Eller er du kanskje ikke ferdig med studiene før til sommeren? Vi vurderer søknaden din, prøv oss.

Arbeidsoppgaver

 • Drift og videreutvikling av en stor, og høytigjengelig VMwarebasert infrastruktur
 • Bygge automasjon og selvbetjeningsløsninger på denne plattformen

Kvalifikasjoner

 • Kunnskap om VMware vSphere.
 • Fordel med kunnskap om VMware vsan, NSX og VRA,
 • eller erfaring med tradisjonelle lagringssystem, nettverk og andre automasjonsløsninger.
 • Kunnskap om både Windows Server OS og Linux (RHEL) er nødvendig både for drift, og for å kunne for å kunne bygge automasjon rundt deployment og administrasjon.
 • Kaller du deg aspirerende guru i Oracle DBA, bør du ha levd litt i en Oracle-database før

Utdanning

 • Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad
 • Høyskole / Universitet, årsstudie / grunnfag
 • IKT-fag

Språk

 • Norsk

Egenskaper

 • Løsningsorientert
 • Selvgående
 • Ansvarsbevisst
 • Sulten på ny kunnskap og teknologi

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Utfordringer i nybrottsarbeid
 • Produkta vi leiker med er fra øverste hylle
 • Høy grad av faglig og personlig utvikling
 • Veien mot framtidens helse-virkelighet
 • Både lokalt og regionalt prosjektarbeid
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Fleksibel arbeidstidsordning, inkludert fleksitid
 • Godt sosialt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale, pensjonssparing i KLP

Har du lest deg gjennom alt? Ta et minutt eller to med denne gåten, og få med svaret i jobbsøknaden din:

On-prem VMware miljø med programvarebasert lagring (VSAN) og nettverk (NSX) + vRealize Automation + kompetanse fra computer, storage og networking, + automatikk og selvbetjeningsløsninger = ?

Kontaktpersoner

Anders Fredrikson
Seksjonsleder
Telefonnummer: 932 49 685
Ivan Dyb Holmedal
Ass. Seksjonsleiar
Telefonnummer: 55 97 65 82

Hvem er Helse Vest IKT?

Helse Vest IKT AS vart etablert i november 2004. Helse Vest IKT AS er 100 % eigd av det regionale helseføretaket, Helse Vest RHF. Selskapet leverer IKT-tenester til helseføretaka i Helse Vest RHF, samt til private, ideelle institusjonar. Helse Vest IKT har i dag ca. 500 tilsette fordelt på kontor i Stavanger, Haugesund, Bergen og Førde. Helse Vest IKT deltek aktivt i nasjonalt arbeid innanfor IKT i helsesektoren. Helse Vest IKT skal så langt som råd avspegle mangfaldet i befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å oppnå ein balansert alders- og kjønnssamansetnad, og å rekruttere kvalifiserte personar med innvandrarbakgrunn.