Bygg- og landskapsdesigner

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 31. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Fornybar energi er et satsingsområde i selskapet. Multiconsult har totalt ca 220 ansatte innen fornybar energi med kontorsted i Oslo, Steinkjer, Trondheim, Ashford, Nairobi, Bangkok og Singapore. Seksjon Naturressurser består av ca. 20 høyt kvalifiserte medarbeidere som leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt. Vi jobber tett i tverrfaglige team bestående av landskapsarkitekter, ingeniører, hydrologer og biologer med temaer som konsekvensutredninger, kartlegging, tillatelser/konsesjoner, restaurering og miljødesign, detaljplanlegging, visualisering og 3D-modellering.

I prosjektene våre er landskapstilpasning, biologi og estetikk avgjørende for å finne helhetlige og gode løsninger. Vi har et sterkt og engasjert 3D og visualiseringsmiljø i avdelingen. De siste årene har vi utviklet modellbasert prosjektering og utførelse av tegningsløse leveranser. Modelleringene fungerer som verktøy for arbeidsmetodikk og tverrfaglig samhandling. Vi søker en person for å styrke vår visualiseringskompetanse gjennom bruk av 3D-modellering i oppdrag. Dette er en spennende mulighet for deg som er opptatt av den visuelle framtoningen og liker å jobbe med nye dataverktøy i et bransjeledende fagmiljø.

Arbeidsoppgaver:

 • Opprette grunnlagsmodeller og tilpasse prosjekterte løsninger for en god visuell framstilling
 • 3D-modellering og visualiseringer
 • Illustrasjoner, fotomontasjer, plan og snitt
 • Bidra i hele prosessen fra innsalg til prosjektering og detaljplanlegging
 • Rådgivning og kundeoppfølging
 • Delta med metodeutvikling og kompetanseheving
 • Relevant utdanning fra høyskole/ universitet
 • Kompetanse på 3D-modellering og visualisering
 • Erfaring med bruk av verktøy som for eksempel Infraworks, Revit, Sketchup, Autocad Civil 3D, Lumion, Photoshop og Windpro
 • Gode evner til formgivning og visuell formidling
 • God til å formidle på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • Engasjert i fagområdet, løsningsorientert, nysgjerrig og positiv
 • Selvstendig og initiativrik
 • Motivasjon for tverrfaglig samarbeid
 • Interesse for nye relevante verktøy og metodikk
 • Interessert i å bidra til bærekraftige løsninger
 • Ansvarsbevisst og fokusert på gode leveranser

Hvem er Multiconsult?

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre mer enn 2500 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & eiendom, Industri, Olje & gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & samfunn.

Les mer om Multiconsult og se flere ledige stillinger