Bybygger - prosjektkoordinator

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. desember, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Bymiljøetaten har et bredt og variert spekter av oppgaver som gjør at Bergen virker hver dag. Vi arbeider med forvaltning av natur, veier og byrom, samt detaljplanlegging , bygging og drift av offentlig infrastruktur. For å redusere klimautslippene i kommunen leder vi arbeidet med nullutslipp og fornybare drivstoffer, og skal endre bergensernes transportvaner i retning av sykkel, gange og delemobilitet. Vi får byen til å leve. Alle skal trives i Bergen - hver dag og om 100 år!

Vil du bidra til at Bergen er et godt sted å bo?

Bergen kommune satser på fortetting i senterområder, og spesielt langs kollektivakser. Bymiljøetaten jobber med gjennomføring av de offentlige planene for disse områdene - eksempelvis på Mindemyren, Wergeland og Paradis. Vi har en nøkkelrolle i utviklingen av fortettingsområdene i byen. Vi er en pådriver for byutvikling gjennom både forhandlinger om utbyggingsavtaler, og et godt samarbeid med eiendomsutviklere og offentlige aktører.

Det er stor aktivitet på området og vi skal nå tilsette en prosjektkoordinator. Stillingen hører til hos Gjennomføringsavdelingen, som er prosjektorganisert, og inndelt i ulike team - disse er Byliv, Transformasjon, Mobilitet og Eiendom. Prosjektkoordinatoren vil bli en del av team Transformasjon. I avdelingen er vi 25 ansatte, med fagfelt som landskapsarkitekter, jurister, ingeniører, prosjektledere og andre. Medarbeiderne i Gjennomføringsavdelingen er kompetente, selvstendige og ansvarlige for sine prosjekter. Arbeidsmiljøet er godt og tverrfaglig. Du får muligheten til å bidra til dette! 

Vi søker også  prosjektledere og en landskapsarkitekt til samme avdeling - er du interessert? Sjekk øvrige stillinger hos Bymiljøetaten!

Arbeidsoppgaver

Du vil jobbe med mange sammensatte og komplekse problemstillinger. Du må målbære kommunens ambisjoner og vurdere gjennomførbarheten av arealplaner, få utarbeidet kostnadsanslag, vurdere utnyttelsesgrader og koordinere både offentlige og private interesser. Du må utarbeide innspill til arealplaner, og bidra til koordinering av offentlige budsjettprosesser. Du må evne å prioritere og få ting til å skje. Gjennom arbeidet vil du bli en viktig part i oppgaven med å forhandle om utbyggingsavtaler, og følge opp disse. Du må påregne at du også må bidra til andre oppgaver i avdelingen.

Kvalifikasjoner

Mange utdanningsretninger kan være relevant for å fylle stillingen, og oppgavene kan i en viss utstrekning tilpasses dine kvalifikasjoner. Du må minst ha en bachelorgrad, og gjerne innenfor ett av fagfeltene geografi, landskapsarkitektur, arkitektur, og relevante ingeniørfag. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdanning. Kunnskap om teknisk infrastruktur og god økonomisk forståelse er nødvendig. Kunnskap og erfaring med offentlig forvaltning, plan- og bygningsloven, reguleringsplaner, eiendomsmarkedet, og forhandlinger vektlegges. Du må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk. 

Personlige egenskaper

  • Kreativ, positiv og løsningsorientert
  • Strukturert og ansvarsbevisst
  • Evne til å arbeide selvstendig og målrettet
  • Trives med samarbeid og jobbe i tverrfaglige team

Vi tilbyr

  • Faglig utvikling
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Fleksibel arbeidstid
  • Lønn etter avtale 

Kontaktpersoner

Geir Haveraaen
Avdelingsleder
Telefonnummer: 481 61 395

Hvem er Bergen kommune?

Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte.