By- og samfunnsplanlegging: Byutvikling (3)

Byplanleggere/sivilarkitekter og transportplanleggere

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 29. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Nye medarbeidere til By- og samfunnsplanlegging 

Vil du arbeide med byutvikling på nye måter og være med å jobbe i et av Norges største fagmiljø innen byutvikling? 

Stavanger er inne i en sterk endring med urbanisering, nye reisevaner, byomforming og fortetting. Vi trenger nye medarbeidere til å styrke vårt arbeid innenfor byutviklingsfeltet. 

Avdeling for byutvikling har ansvar for fysisk planlegging, fra større overordnede planer til sentrumsutvikling og mer detaljerte byroms- og utomhusplaner, inkludert vei- og transportplaner. Vi jobber også med strategier og transportfaglige spørsmål i overordna planer og i reguleringsplaner for å legge til rette for gode framtidsretta løsninger for innbyggere og næringsliv i Stavanger. Avdelingen er engasjert i en rekke spennende plan- og utredningsoppgaver, inkludert prosjekter som skal finansieres av Bymiljøpakken. 

Vi trenger nå å styrke staben på flere fagområder, med flere arkitekter, ingeniører og byplanleggere med høy planfaglig kompetanse. Vi vil kunne tilby faglig spennende oppgaver sammen med dyktige kolleger i et godt arbeidsmiljø. 

Oppgavene er svært allsidige og innebærer utstrakt tverrfaglig samarbeid og samtidig mulighet for selvstendig arbeid. Du vil få rik anledning til å utfolde deg i arbeidet med planlegging og arkitektur, med gode muligheter for faglig oppdatering og fordypning. 

Nye ansatte vil inngå i avdeling for «Byutvikling» under «By- og samfunnsplanlegging».

Arbeidsoppgaver

Byplanleggere/sivilarkitekter: 

 • Utarbeide planer for område- og detaljregulering 
 • Saksbehandle innsendte planforslag, 
 • Utarbeide og saksbehandle planprogram, steds- og mulighetsanalyser og - konsekvensutredninger 
 • Informere og veilede forslagstillere og innbyggere 
 • Delta i tverrfaglige team 

Transportplanleggere: 

 • Delta i tverrfaglig arbeid med aktuelle planer og byutviklingssaker 
 • Utarbeide og saksbehandle reguleringsplaner 
 • Veilede innenfor fysisk tilrettelegging med hovedvekt på gående, syklende og kollektivbrukere 
 • Utrede transportfaglige problemstillinger i overordna planer og detaljplaner

Kvalifikasjoner

Byplanleggere/sivilarkitekter: 

 • Høyere utdanning på masternivå fra universitet eller høyskole med relevant fagkrets, fortrinnsvis som sivilarkitekt, landskapsarkitekt eller sivilingeniør med planfaglig kompetanse. . 
 • Kunnskap om og erfaring med byutvikling og byplanfaglig arbeid 

Transportplanleggere: 

 • Master/hovedfag i by- og/eller transportplanlegging eller tilsvarende.Fortrinnsvis sivilingeniør med planfaglig kompetanse og/eller geograf 
 • Relevant utdanning på lavere grad kan være aktuelt 

Felles for stillingene: 

 • Erfaring med å organisere og delta i kompliserte planprosesser med ulike samarbeidspartnere og aktører 
 • Erfaring fra arbeid med reguleringsplanlegging fra offentlig og/eller privat virksomhet vil bli vektlagt 
 • Digital kompetanse på planleggingsverktøy vil bli vektlagt 
 • God kjennskap til, og erfaring med, plan- og bygningsloven 
 • God på formidling av eget arbeid 
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne 
 • Nyutdanna kan søke 

Utdanningsretning

 • Arkitekt / Design
 • Utdanningstittel: byplanlegger, sivilarkitekt, sivilingeniør

Utdanningsnivå

 • Master-/hovedfagsnivå

Personlige egenskaper

Byplanleggere/sivilarkitekter: 

 • Du har interesse for arkitekturfaglige temaer som byutvikling, arkitektur og bokvalitet og utforming av fysiske miljø. 

Transportplanleggere: 

 • Du har interesse for byutvikling og transportfaglige tema. 

Felles for stillingene er: 

 • Du har engasjement, er kreativ, nytenkende, positiv, initiativrik og har evne til å arbeide både selvstendig og i team 
 • Du er serviceinnstilt og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • Du er målrettet, strukturert og leveringsdyktig, og har evne til å håndtere mange og varierte oppgaver samtidig

Vi tilbyr

For begge faggrupper kan vi tilby: 

Interessante faglige utfordringer i et bredt og spennende fagmiljø 

Godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer 

Mulighet til å påvirke betydningsfulle prosesser for byen og regionen 

Kontor i sentrum av Stavanger. 

Ordnet arbeidstid (fleksitid) 

Gode treningsavtaler 

Lønn etter avtale

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontaktpersoner

Ellen Figved Thoresen
Hildegunn Hausken
Jo Christian Fougli

Hvem er Stavanger kommune?

Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med 9000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen jobber vi for en levende by.