By - og arealplanlegger

By - og arealplanlegger

Byplanavdelingen, Sandnes kommune Byplanavdelingen er en del av tjenesteområdet byutvikling og teknisk, og vi er et tverrfaglig fagmiljø med 23 kompetente medarbeidere som alle er engasjerte i byens utvikling. Hos oss jobber by- og arealplanleggere, arkitekter, transportplanleggere, ingeniører, naturvitere, samfunnsvitere og jurister. Arbeidsområdet omfatter planlegging av utbyggings- og planleggingsprosjekter, sentrumsutvikling, transformasjon, samt øvrig areal- og transportplanlegging i tett samarbeid med lokale og regionale utviklingsmiljø.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 07. februar, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsoppgaver

 • Deltakelse i større og mindre planleggingsoppgaver gjennom utarbeidelse og behandling av detaljplaner, områdeplaner og kommunedelplaner
 • Rådgivning og deltakelse i kommunale og regionale planprosjekter
 • Utarbeide og behandle planprogram, konsekvensutredninger, stedsanalyser og mulighetsstudier
 • Nært samarbeid med andre kommunale avdelinger og regionale/statlige myndigheter
 • Prosjektledelse


Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på masternivå med relevant fagkrets innen arkitektur, jus, transportplan eller by- og arealplanlegging
 • Har du bachelorgrad kan du være aktuell dersom du har lang og relevant erfaring
 • Erfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet innen by- og arealplanlegging
 • God kunnskap om Plan- og bygningsloven og annet relevant lovverk vektlegges
 • Du kommuniserer godt på norsk (skriftlig og muntlig) 


Personlige egenskaper

 • Du er faglig dyktig og engasjert, med gode samarbeidsevner
 • Du er løsnings- og resultatorientert
 • Du jobber strukturert - både selvstendig og i team
 • Du er positiv og har stå-på-vilje 
 • Det legges vekt på personlig egnethet


Vi tilbyr

 • Mulighet for personlig og faglig utvikling gjennom varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø, samt faglig påfyll i form av kurs, studieturer og videreutdanning
 • Konkurransedyktige betingelser, og lønn etter avtale
 • Fleksitid 
 • Godt arbeidsmiljø 
 • Gode velferds- og pensjonsordninger
 • Hjem-Jobb-Hjem ordning
 • Arbeidsplass i nytt rådhus sentralt i Sandnes sentrum 

Kontaktpersoner

Bjørn Totland
Byplansjef
Mobil: 416 20 601

Hvem er Sandnes kommune -?

Sandnes kommune ligger sentralt på Nord-Jæren, er Norges 7. største by og kjennetegnes av mange, varierte kvaliteter. Kommunen består av etablerte storby- og tettstedsområder og er fylkets tredje største landbrukskommune. Vi har en ung befolkning med mange nasjonaliteter. Vi har idrettsmiljø i norgestoppen, et yrende kulturliv og friluftsområder for hele regionen. Kommunen har et aktivt og innovativt næringsliv og en sterk kulturhistorie. Sandnes er alt dette og mere til!