Bruplanlegger 

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 07. november, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Komplekse konstruksjoner er en seksjon på Fagressurs Utbygging som skal ivareta divisjonen sitt kompetansebehov innen brufaget, og bistå de ulike utbyggingsprosjekt i planlegging, prosjektering og bygging av bruer og andre konstruksjoner. På seksjonen prosjekteres bruer både internt, i samarbeid med konsulenter eller gjennom oppfølging av konsulenter. Det er pr i dag 36 personer tilsett på seksjonen, med ei god geografisk spredning fra Bodø i nord og til Kristiansand i sør.

Seksjonen er delt inn i fire faggrupper, Bruplanlegging, Risiko og RAMS, MetOcean og Konstruksjonsdynamikk. Denne stillinga vil tilhøre faggruppe Konstruksjonsdynamikk. Seksjonen skal i årene framover jobbe med flere store stålbruer (bl.a. hengebruer, skråstagsbruer og flytebruer) på flere av de største utbyggingsprosjekta i landet, herunder Ferjefri E39.

Arbeidet vil i hovedsak være knyttet til divisjon Utbyggings arbeid med bruer hvor stål inngår som materiale, i både planleggingsfasen og utbyggingsfasen. Aktuelle prosjekter framover er Sotrasambandet, E39 Langenuen, E39 Julsundet, E39 Bjørnafjorden og Leirfjordbrua.

Arbeidssted er fortrinnsvis Stavanger, Bergen, Trondheim, Hamar eller Kristiansand. Andre lokasjoner kan også være aktuelle.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegging og prosjektering av stålbruer, herunder hengebruer og skråstagsbruer
 • Bistå utbyggingsprosjekt med behov for kompetanse på stålbruer
 • Planlegging og prosjektering av andre brutyper
 • Opplæring av andre medarbeidere på seksjonen
 • FoU knytta til stål som konstruksjonsmateriale
 • Dialog med samarbeidende bedrifter, universitetet og andre interessenter

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning på minimum mastergradsnivå fra universitet eller høgskole
 • Minimum 7 års erfaring med prosjektering og dimensjonering av stålkonstruksjoner, fortrinnsvis bruer
 • Ønskelig med erfaring med detaljprosjektering av hengebru eller skråstagsbru

For kandidater med sterk og allsidig praksis fra det aktuelle fagområdet og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes.

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversetting av dine papir og en godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Stillingen krever

 • gode samarbeidsevner, og evne til å lære opp andre
 • evne til å jobbe godt både selvstendig og i team
 • at du er ansvarsbevisst, tar initiativ og tenker helhetlig og løsningsorientert
 • gode kommunikasjonsevner på norsk og/eller engelsk

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Dersom du ønsker mer informasjon om stillingen, ta kontakt med leder for Komplekse konstruksjoner, Bjørn Tangvald på mobil +47 975 36 391 eller fagkoordinator Simen Hellgren Holtberget på mobil +47 481 29 491.

Søk stillingen innen 07. november 2021.

Har du spørsmål ifm. utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på tlf. +47 755 42 220.

Kontaktpersoner

Bjørn Tangvald
leder for Komplekse konstruksjoner
Simen Hellgren Holtberget
Fagkoordinator
Telefonnummer: +47 481 29 491

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger