Bruplanlegger

Statens vegvesen Region sør søker en medarbeider med erfaring innen bruplanlegging og bruprosjektering

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 12. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av riks- og fylkesveger.

Bruseksjonen er en del av Veg og transportavdelingen i Region sør. Seksjonen ivaretar etatens ansvar for å planlegge nye bruer og forvalte, drifte og vedlikeholde eksisterende bruer på riks- og fylkesvegnettet i regionen. Region sør består av fylkene Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust og Vest-Agder. Bruseksjonen har personell på 5 kontorsteder, i Drammen, Tønsberg, Skien, Notodden, Arendal og Kristiansand. Primært er denne stillingen tenkt plassert i Kristiansand eller Skien, men annet kontorsted kan også være aktuelt.

Arbeidet preges i stor grad av selvstendighet og mulighet for faglig innflytelse. De løpende oppgavene løses i stor grad av den enkelte medarbeider, og arbeid i prosjektgrupper benyttes når de tekniske utfordringene eller prosjektets størrelse krever dette.
 

Arbeidsoppgaver

  • Delta i prosjektgrupper for å ivareta brufaglige spørsmål i alle prosjektfaser
  • Detaljplanlegging av alle typer bruer i stål, betong og tre
  • Prosjekteringsledelse
  • Rådgivning i brufaglige spørsmål internt og eksternt
  • Prosjektering av vedlikehold, ombygging og forsterkning av bruer

Kvalifikasjoner

  • Utdannelse som sivilingeniør eller ingeniør fra universitet eller høyskole med relevant fagkrets.
  • For personer med sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes.
  • Det er ønskelig med relevant arbeidserfaring fra de ulike arbeidsområdene.
  • Du er fortrolig med dataverktøy for analyse og prosjektering av konstruksjoner.
  • Søkere må inneha førerkort for motorvogn klasse B

Vi søker utadvendte og initiativrike personer med gode samarbeidsevner. God kommunikasjonsevne både skriftlig og muntlig vil være viktig. Selvstendighet og samarbeidsevne er også viktige egenskaper det vil bli lagt vekt på.

En utfordrende og spennende jobb i brufaglig miljø bestående av 27 medarbeidere spredt på de ulike kontorene. Selvstendige arbeidsoppgaver og mulighet for arbeid i team. Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger. Gode faglige utviklingsmuligheter.

Lønn i henhold til Statens vegvesens lønnspolitikk

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Kontaktpersoner

Knut Asbjørn Koland
Seksjonsleder
Telefonnummer: (47) 97 05 16 55

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger