Bruplanlegger stålbruer

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. januar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Seksjonen Komplekse konstruksjoner er delt inn i 4 faggrupper; Bruplanlegging, Risiko og RAMS, MetOcean og Konstruksjonsdynamikk.

Seksjonen prosjekterer bruer i helhet internt, i samarbeid med konsulenter, eller gjennom oppfølging av konsulenter.

Stillingen som bruplanlegger vil tilhøre i faggruppen Konstruksjonsdynamikk.

Det er per i dag 37 personer ansatt på seksjonen med geografisk spredning fra Bodø i nord til Kristiansand i sør.

Seksjonen vil i årene framover jobbe med flere store stålbruer, herunder hengebruer, skråstagsbruer og flytebruer på de største utbyggingsprosjektene i landet.

Aktuelle kontorlokasjoner er fortrinnsvis på en lokasjon hvor seksjonen allerede er, men arbeidssted vil kunne avtales nærmere i intervjuprosessen.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være knyttet til divisjon Utbygging sitt arbeid med bruer hvor stål inngår som konstruksjonsmateriale, både i planleggings- og utbyggingsfasen.

Staten vegvesen utfører omfattende konseptutviklingsarbeid på ny bruteknologi for framtidas bruer og ønsker å være spydspiss for dette, hvor vi ønsker at du skal være med i denne utviklingen.

Aktuelle prosjekter kan bl.a. være Rv555 Sotrasambandet, E39 Langenuen, E39 Julsundet, E39 Bjørnafjorden og E6 Leirfjordbrua.

Stikkord om arbeidsoppgaver:

 • Planlegge og prosjektere stålbruer, herunder henge- og skråstagsbruer
 • Bistå utbyggingsprosjekt med kompetanse på stålbruer
 • Planlegging og prosjektering av andre brutyper
 • Delta på FoU om stål som konstruksjonsmateriale til bru
 • Dialog med samarbeidende bedrifter, universitetet og andre interessenter

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves det relevant høyere utdanning fra universitet eller høgskole, minimum mastergrad. Samt omfattende og relevant erfaring fra prosjektering og dimensjonering av stålkonstruksjoner gjennom flere år, fortrinnsvis bruer.

Det er også ønskelig med erfaring fra detaljprosjektering av henge- eller skråstagsbru.

For kandidater med sterk og allsidig praksis fra det aktuelle fagområdet og gode personlige forutsetninger for stillingen kan kravet til utdanning fravikes.

Dersom hele eller deler av utdanningen er utført i utlandet ber vi om en autorisert oversetting av dine papir og en godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Stillingen vektlegger:

 • Faglig høy kompetanse
 • Selvstendighet og gode samarbeidsevner
 • At du er ansvarsbevisst, tar initiativ, tenker helhetlig og er løsningsorientert
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk og/eller engelsk

Stort engasjement og faglig utvikling

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det .

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til xxxxxx navn, e-post adresse og tlf.

Vi tilbyr:

 • spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • godt arbeidsmiljø
 • lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med:

 • Fagkoordinator Konstruksjonsdynamikk, Simen Hellgren Holtberget tlf. +47 481 29 491
 • Seksjonsleder for Komplekse konstruksjoner, Bjørn Tangvald tlf. +47 975 36 391

Har du spørsmål ifm. utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på tlf. +47 755 42 220.

Kontaktpersoner

Bjørn Tangvald
Seksjonsleder
Telefonnummer: +47 975 36 391
Simen Hellgren Holtberget
Fagkoordinator
Telefonnummer: +47 481 29 491

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger