Brukonstruktør- Bruvedlikehold

Stillingsbeskrivelse

Vi inviterer deg til å ta i bruk din erfaring og kompetanse i en stilling hvor du vil jobbe målrettet innen faget bruvedlikehold. For denne rollen trenger du 5-10 års erfaring. Er du vår nye medarbeider? Klikk på søkeknappen for å legge inn din søknad.

Inviting bright minds

Vil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertisen din i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø? I Rambøll får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og øke livskvaliteten for menneskene som bor der. Du blir en del av et globalt selskap som har vært i vekst siden oppstarten i 1945. Vi jobber sammen på prosjekter som bidrar til bærekraftig endring, både sosialt, økonomisk og for miljøet.

Bli en del av vår Bru og Anlegg avdeling

Som vår nye Brukonstruktør blir du en del av vår avdeling med 30 ansatte i Drammen som har et kompetent fagmiljø med høy effektivitet og kvalitet, god takhøyde, og med humor som sitter løst. Vi er stolte av å ha et så positivt miljø, og vi vil gjerne ha deg med på laget. Vi er i vekst, og vi søker nye erfarne medarbeidere som kan bidra i vår videre utvikling av fagområdet innenfor vedlikehold av bruer. Dette omfatter prosjektering av vedlikeholds- og forsterkningsarbeider, inspeksjon og bæreevnekontroll av eksisterende samferdselskonstruksjoner. Arbeidet vil utføres i tett samarbeid med kollegaer og samarbeidspartnere. Du vil jobbe med mindre og større bruprosjekter, og stillingen rapporterer til fagansvarlig i prosjekter eller seksjonsleder. Avdelingen har fagansvaret for bruvirksomheten til Rambøll i Norge, og vi arbeider med bruprosjekter over hele landet og i utlandet. Vi har et nært samarbeid med kontorene til Rambøll i andre land, og vi er en del av Rambøll sin satsning på å vinne de store internasjonale bruprosjektene.

Dine hovedoppgaver og ansvarsområder vil være:

  • Prosjektering av nye bruer samt inspeksjon og vedlikeholdsplanlegging av eksisterende bruer

Vi støtter den faglige utviklingen din

Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs, og den faglige veksten din en forutsetning for vår suksess. Fra du starter hos oss får du støtten du trenger for å utvikle deg videre. I denne rollen vil det faglige utgangspunktet ditt for eksempel være:

  • 5 – 10 års erfaring innen fagområdet bruvedlikehold
  • Mastergrad innen konstruksjonsfag
  • Kjennskap til materialteknologi og skademekanismer for samferdselskonstruksjoner
  • Erfaring med elementanalyser vil være en fordel
  • Erfaring med modellering i BIM teller positivt
  • Gode samarbeidsevner
  • Gode kommunikasjonsegenskaper, både på norsk og engelsk

I denne rollen vil det være en fordel om du også: Du liker å jobbe selvstendig og i team, og ønsker å bidra til å gi merverdi for kunden i prosjekt. Hos oss vil du bli en del av et høykompetent konstruksjons- og inspeksjonsmiljø. Det må påregnes noe reisevirksomhet i forbindelse med inspeksjonsoppdrag og befaringer.

Velkommen til vår samferdselsdivisjon 

Rambølls 3000 samferdselseksperter samarbeider med myndigheter, entreprenører og kunder for å skape helhetlige samferdselsløsninger - fra flyplasser og broer til tunneler og jernbane. Vi jobber for å sikre at varer og mennesker kan transporteres så effektivt og bærekraftig som mulig. Vi har fokus på Smart Mobility, som løser transportutfordringer ved å integrere byplanlegging, digitalisering og samferdselsløsninger.

Rambøll i Norge

Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 16 kontorer med tilsammen 1500 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.

Slik søker du

Søk via nett, ved å trykke på søkeknappen og laste opp CV, søknad og annen relevant dokumentasjon. Vi ser frem til å høre fra deg.

Kontaktpersoner

Olav Lahus
E-postadresse: olav.lahus@ramboll.no
Telefonnummer: +47 41489194

Hvem er Rambøll?

Rambøll er en global samfunnsrådgiver med eksperter innen bygg, arkitektur & plan, transport, vann, miljø & helse, energi, olje & gass og management consulting. I Norge er vi 1450 medarbeidere fordelt på 17 kontorer og internasjonalt har vi totalt 13 000 medarbeidere lokalisert i 35 land. Sammen med våre kunder søker Rambøll mot nye løsninger som balanserer menneskelige og kommersielle behov. Slik inspirer vi hverandre til å se forbi det åpenbare - hver dag!

Les mer om Rambøll og se flere ledige stillinger