Bruingeniører

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 27. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Bru- og ferjekaiseksjonen består av dyktige fagfolk som har konstruksjoner innen bru- og ferjekai som sitt spesialfelt. Vi bistår utbygging- og vedlikeholdsprosjektene i regionen med vår ekspertise, og søker nå etter 2 nye bruingeniører. Vi er en del av ressursavdelingen som har et høykompetent fagmiljø innefor en rekke forskjellige kompetanseområder. 

Seksjonen har til sammen 21 engasjerte medarbeidere, fordelt på kontorer i Alta, Tromsø, Bodø, Narvik og Leknes. Kontorsted for de to nye stillingene er fortrinnsvis Tromsø, men også andre kontorsteder kan vurderes.

Arbeidsoppgaver

Våre bruingeniører har et vidtspennende arbeidsområde og arbeidsoppgavene omfatter blant annet:

 • Faglig veiledning og rådgivning innen fagområdet
 • Administrasjon og oppfølging av bruforvaltningssystem
 • Delta innen prosjektering av bruer, vedlikeholdstiltak og andre konstruksjoner
 • Byggeledelse av vedlikeholdstiltak bruer og øvrige konstruksjoner
 • Delta i utarbeidelse av konkurransegrunnlag og tilbudsforespørsler
 • Delta i gjennomføring av innkjøp og kontraheringer iht. gjeldende forskrifter
 • Delta som fagressurs i planarbeid
 • Kontakt og teknisk oppfølging av konsulenter på rammeavtalen
 • Utvikle seg og være oppdatert innenfor nye standarder, forskrifter, normer og håndbøker
 • Delta i FoU-arbeid

Kvalifikasjonskrav

 • Vi krever at du har treårig ingeniørutdanning fra universitet eller høgskole, og erfaring innfor fagfeltet. Stillingen krever kompetanse og erfaring innen statikk og dimensjonering av stål og betong.
 • For kandidater med sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene, eventuell etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan utdanningskravet fravikes
 • Vi vektlegger personlig egnethet spesielt. Du er resultatorientert, arbeider strukturert og kommuniserer godt både skriftlig og muntlig. Du trives både med å jobbe selvstendig og som del av et team.
 • Du er dyktig med dataverktøy. 
 • Fordi du må ferdes til og fra våre prosjekt med bil, er det nødvendig med førerkort klasse B.
 • Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • etatsskoler og god muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Annet

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen? Ta kontakt med seksjonsleder Stein Inge Rasmussen på 92653795 eller e-post: stein.inge.rasmussen@vegvesen.no

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger