Bruingeniør

Stillingsbeskrivelse

Om oss

Seksjon for inspeksjon og sikkerhet har myndighet til å fastsette bæreevnen på alle landets over 17.000 riks- og fylkesvegbruer. Vi har nå ledig to stillinger for deg som ønsker å jobbe med dette fagområdet, som også innbefatter kollegakontroll og vurdering av bruers bæreevne i forbindelse med tunge spesialtransporter. Videre vil det bli anledning til å være med på å videreutvikle dagens bruregelverk.

Seksjonen er organisatorisk plassert på avdeling for Konstruksjoner som er en del av Myndighet og regelverk i Vegdirektoratet. Avdelingen består av tre seksjoner: Inspeksjon og sikkerhet, Kontroll og godkjenning og Konstruksjonsteknikk. Avdelingen har til sammen over 50 personer som jobber med både bruer, tunneler og elektroteknikk.

Myndighet og regelverk er geografisk plassert i Oslo, men har også kontorplasser i Trondheim.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Statens vegvesen ser etter deg som ønsker å jobbe med klassifisering av bruer på riks- og fylkesvegnettet. Som medarbeider på Inspeksjon og sikkerhet får du en unik mulighet til å utvikle deg videre som bruingeniør. Du vil utvikle din dybdekompetanse gjennom bæreevnevurdering og bæreevneberegning av alle typer brukonstruksjoner, men med størst fokus på eldre bruer. Det betyr også at kunnskap om skadetyper, skadeårsaker og skadeutvikling er viktig. Det samme gjelder kunnskap om nytt og gammelt bruregelverk. Du vil bli en del av et godt fagmiljø med mange dyktige kollegaer.

Seksjonen har følgende brurelaterte ansvarsområder og oppgaver:

 • fastsette bæreevne for bruer i riks- og fylkesvegnettet
 • bruforvaltningssystemet Brutus
 • regelverksutvikling
 • oppfølging av Statens vegvesens divisjoner, Nye Veier AS og fylkeskommunene
 • bidra til kontroll og godkjenning av bruer

Kvalifikasjonskrav

Vi krever at du har ingeniørutdanning fra universitet eller høgskole, minimum master, innen relevante fagområder knyttet til systemanalyse og bæreevneberegning av eksisterende bruer, og erfaring med dette. Omfattende erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning. Du har erfaring fra, og kunnskap om, prosjektering av bruer. Erfaring med bruforvaltning og fra byggeplass er en fordel. Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi legger vekt på at du

 • er en positiv lagspiller som tar initiativ og er løsningsorientert
 • samarbeider godt med andre og trives med å jobbe med flere oppgaver samtidig
 • har fokus på gjennomføring og god kvalitet i leveransene selv med høyt tempo og frister
 • jobber selvstendig og strukturert

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Hos oss får du

 • spennende arbeidsoppgaver i en etat i stadig utvikling
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk. 

Statens vegvesen skal preges av mangfold, der våre ansatte skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette. Vi ønsker at du i søknaden spesifiserer hvilken stilling du søker på.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Nærmere opplysninger om stillingene får du ved å kontakte seksjonssjef Morten Wright Hansen på telefon 911 70 257 eller Knut Grefstad på telefon 481 49 655.

Søk stillingene på www.vegvesen.no/jobb innen 21.08.2020. Har du spørsmål ifm. utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på tlf. 75 54 22 20.

Kontaktpersoner

Knut Grefstad
Telefonnummer: 481 49 655
Morten Wright Hansen
seksjonssjef
Telefonnummer: 911 70 257

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger