Bruingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 12. mai, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Seksjon Hydrologi og konstruksjoner har 11 ansatte fordelt på fagene hydrologi og bru /konstruksjon. Som følge av økt oppdragsmengde søker vi 2 nye medarbeidere til spennende og varierte arbeidsoppgaver som spenner fra vedlikeholdsplanlegging av bruer, til dimensjonering og prosjektering. Vi gir faglig støtte til små og store utbyggingsprosjekter, støtte til baneområdene, samt bistår i møte med eksterne utviklere for å ivareta Bane NORs interesser. Mange av arbeidsoppgavene våre er tverrfaglige, og det er et ustrakt samarbeid med andre enheter i Bane NOR.

Faggruppe Konstruksjoner består i dag av 5 medarbeidere, stasjonert i Oslo, Trondheim og Drammen. Stasjoneringssted er fortrinnsvis Oslo, men Trondheim eller Drammen kan og være aktuelt. Søkere bes oppgi i søknaden hvilket stasjoneringssted de søker.

Arbeidsoppgaver

 • Vedlikeholdsplanlegging og oppfølging av ca. 3500 bruer fordelt over hele landet.
 • Se på skader, vurdere tilstand, samt foreslå og prioritere tiltak for ulike konstruksjoner. Dette omfatter bruer og støttekonstruksjoner.
 • Faglig rådgivning, prosjektering og vurderinger i plan-, utførelses og driftsfase.
 • Beregning og dimensjonering/ klassifisering av bruer.
 • Levetidskontroll.
 • Fagressurs ved saksbehandling av nabosaker hvor det planlegges tiltak som kan berøre Bane NORs eiendom eller ha innvirkning på jernbanedriften.
 • Bidra i utforming og oppgradering av gjeldende regler og rutiner i Bane NORs tekniske regelverk og styringssystemer.
 • Delta/ bistå i forsknings og utviklingsprosjekt og andre sentrale samarbeidsprosjekter.

Ønskede kvalifikasjoner

Du må ha høyere utdanning fra universitet/høyskole på master -/hovedfagsnivå, innen fagområde konstruksjoner. Lang relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse.

Det er en fordel om du har: 

 • kjennskap til innkjøp av tjenester, bruk av prosesskoder og interesse for vedlikehold.
 • god kjennskap til overflatebehandling av konstruksjoner
 • kjennskap til bruk av gjeldende beregningsprogram (ev FEM-metoden, Focus konstruksjon).
 • erfaring fra konsulent-, entreprenør eller leverandørbransjen.
 • kjennskap til gjeldende lover, standarder, håndbøker og teknisk regelverk for jernbaneinfrastruktur.
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • førerkort klasse B

Personlige egenskaper

Vi søker deg som har en god analytisk arbeidsmetodikk samtidig som du jobber effektivt og selvstendig. De fleste arbeidsoppgavene krever samarbeide,  både internt eksternt. Der er viktig at du kommuniserer godt og liker å jobbe i team. Du bør ha en inkluderende innstilling, være lærevillig, initiativrik, kreativ og ha stort engasjement. Det er viktig at du utfører arbeidsoppgavene på en systematisk og nøyaktig måte, og har et bevisst forhold til sikkerhet og kvalitet. Personlig egnethet vil bli vektlagt i vurderingen. Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert, og nytenkende.

Vi tilbyr

 • En faglig utfordrende stilling i et profesjonelt, uformelt og engasjert fagmiljø
 • Moderne lokaler
 • Personalbillett med alle VY sine tog
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Gode pensjonsordninger

Kontaktpersoner

Geir Vatne
Seksjonsleder Teknisk avdeling
E-postadresse: geir.vatne@banenor.no
Telefonnummer: 90849805
Roar Halstadtrø
Fagansvarlig faggruppe bru og konstruksjoner
Telefonnummer: 91675223

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon