Bruingeniør planlegging og prosjektering

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. mai, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Divisjon Drift og vedlikehold har ansvar for å ivareta vegeierskapet på riks- og europaveger, inkludert riksvegferjestrekninger samt gjennomføre mindre utbyggingsprosjekter.

Bru er del av fagressursavdelingen på divisjonen. Vi er landsdekkende med 33 medarbeidere fordelt på 11 kontorsteder. Våre fagressurser bidrar i hele vegens livsløp - fra planlegging, prosjektering, bygging, drift, vedlikehold og forvaltning.

Vi har nå ledig vikariat som Bruingeniør planlegging og prosjektering. Arbeidssted er fortrinnsvis Tromsø, Bodø, Stavanger, Bergen, Molde, Moss og Lillehammer. Andre lokasjonar kan også være aktuelle.

Det må framgå av søknaden hvilken lokasjon du søker på.

Ønskelig oppstart snarest. Vikariatet vil vare til 30 juli 2022.

Arbeidsoppgaver

 • Faglig veiledning og rådgivning innen fagområdet planlegging og prosjektering av bru og fergekai.
 • Planlegging og prosjektering av bruer, fergekaier og andre konstruksjoner.
 • Planlegging og prosjektering av vedlikeholdstiltak på bruer, fergekaier og andre konstruksjoner.
 • Fagansvar og kontroll av utføring
 • Delta i utviklingsarbeid innen fagområdet.

Kvalifikasjonskrav

 • Minimum treårig relevant ingeniørutdanning fra universitet eller høgskole, og erfaring innfor fagfeltet.
 • Stillingen krever kompetanse innen statikk og dimensjonering av stål og betong. For kandidater med sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene, eventuell etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan utdanningskravet fravikes
 • Førerkort klasse B
 • Behersker Norsk skriftlig og muntlig

Det er en fordel om du har:

 • Praktisk erfaring fra planlegging og prosjektering av samferdselskonstruksjoner.
 • Generelt gode datakunnskaper og interesse for og kunnskap om prosjekteringsverktøy innen BIM/3D og beregninger.
 • Kjennskap til vegnormaler og håndbøker

Det vil også bli lagt vekt på:

 • Selvstendighet
 • Praktisk og strukturert tilnærming til oppgaveløsning
 • Gode samarbeidsevner og kunne bidra til et godt arbeidsmiljø
 • At du er lærevillig og med interesse for å dele kunnskap videre
 • At du er fleksibel, ta initiativ og er åpen for nye utfordringer

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med Kontaktperson for informasjon om stillingen er: Seksjonsleder Stein Inge Rasmussen mobil 92653795 eller fagkoordinator Espen Dobakk mobil 97127407

Kontaktpersoner

Espen Dobakk
Fagkoordinator
Mobil: 971 27 407
Stein Inge Rasmussen
Seksjonsleder

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger