Bruforvalter

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. oktober, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Vi søker etter bruforvalter område vest. Vi har omtrent 1500 konstruksjoner som forvaltes på vårt vegnett. Bruforvalter skal følge opp at disse blir forvaltet iht Statens vegvesen sine håndbøker, spesielt håndbok R411.

Den praktiske oppfølgingen av vedlikeholdet ivaretas av byggeledere/kontrollingeniører, så selv om området er stort betyr ikke det at det blir mye reisevirksomhet. Noe reisevirksomhet må likevel påregnes.

Kontorsted for stillingen vil være Stavanger, Haugesund, Bergen eller Leikanger.  

Arbeidsoppgaver

 • utredning av forvaltningsstrategi
 • planlegging og prioritering av tiltak for eksisterende bruer
 • bruadministrasjon
 • ajourhold av Brutus
 • planlegging og oppfølging av inspeksjoner

Kvalifikasjonskrav

Relevant utdanning fra universitet eller høyskole innen bygg og anlegg, minimum tre år.

Førerkort kl B.

For kandidater med sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene, eventuell etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Det vil også bli lagt vekt på:

 • erfaring fra fagfeltet brukonstruksjon
 • erfaring fra offentlig forvaltning og kvalitetskontroll
 • kan arbeide strukturert og selvstendig
 • har evne til å ta initiativ og være resultatorientert
 • har nødvendige IT -ferdigheter
 • har gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner
 • har gode samarbeidsevner og vil bidra til et godt arbeidsmiljø

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også dette:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med seksjonsleder Maylen Torsteinbø på telefon 97656525.

Kontaktpersoner

Maylen Torsteinbø
Seksjonsleder
Mobil: 976 56 525

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger