Brobygger? Vi trenger din kunnskap for å få Norge på skinner

Ingeniør brukonstruksjoner

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi er et tverrfaglig ekspertmiljø som skal sikre at jernbaneinfrastrukturen i Norge holder høy kvalitet. Jernbanen er et tverrfaglig system som fordrer samarbeid innen overbygning, underbygning, rullende materiell og jernbanekonstruksjoner.

Som bruingeniør er du med på å sette standarden som skal sørge for optimaliserte jernbanekonstruksjoner og overgangsbruer i Norge. Du får mulighet til å være en pådriver for kompetansebygging i norsk jernbanesektor gjennom nasjonalt og internasjonalt arbeid. Stillingen har, blant annet, ansvar for kontroll og godkjenning av konstruksjoner. Noe av det vi liker best med jobben vår er at du får innsikt i alle faser: planlegging, løsningsutforming og kvalitetskontroll på leveransene.  
Bane NOR står overfor store utbyggingsprosjekter som inkluderer krevende brukonstruksjoner.

Seksjon Over- og underbygning i Teknologi er en del av Teknisk Avdeling. Avdelingen består av kompetente og engasjerte medarbeidere med ekspertise innen alle jernbanetekniske fag.
Jernbanen er et tverrfaglig system. Samvirke mellom overbygning, underbygning, rullende materiell og jernbanekonstruksjoner er et komplekst fenomen som krever spisskompetanse.

Vi er en engasjert gjeng med medarbeidere i både Trondheim og Oslo. Vennligst oppgi ønsket arbeidssted i søknaden . 

Arbeidsoppgaver

 • Godkjenning av beregninger, modeller og tegninger for jernbanebruer og konstruksjoner.
 • Samarbeid med øvrige seksjoner i Teknisk Avdeling innen bygging, oppgradering, fornyelse og vedlikehold av konstruksjoner
 • Forvaltning av teknisk regelverk.
 • Bidra til et godt samarbeid med relevante kompetansemiljø, både nasjonalt og internasjonalt
 • Initiere og bidra til FoU-arbeid.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på Masternivå og minst 2 års relevant arbeidserfaring, eller relevant høyere utdanning på Bachelornivå med minst 4 års relevant arbeidserfaring.
 • Det er ønskelig med utdanning og/eller arbeidserfaring innen statikk, materialteknikk og konstruksjonsfag (stål, betong og tre).
 • Erfaring med digital 3D-informasjonsmodell ved bruprosjektering (BIM)
 • God kunnskap om relevante standarder og forskrifter.
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne (norsk og engelsk)

Personlige egenskaper

 • Du stoler på din fagekspertise og har en sterk drivkraft til å videreutvikle fagområdet og det tverrfaglige samarbeidet med kollegaer. Du liker å ta ansvar og er en god samarbeidspartner med fokus på å levere som avtalt til rett tid.
 • Du evner også å leve i tråd med Bane NORs verdier er: åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

Muligheten til å jobbe med spissfaglige utfordringer både nasjonalt og internasjonalt. Bane NOR er inne i en spennende periode hvor det satses på jernbane som gir gode utviklingsmuligheter for deg som liker å ta ansvar.

Bane NOR tilbyr konkurransedyktige betingelser, innen lønn, pensjon og forsikring. I Trondheim holder vi til i trivelige lokaler på Marienborg, og i Oslo flytter vi straks inn i flunkende nytt hovedkvarter like ved Oslo S med bl.a sykkelparkering og treningsfasiliteter. Du har mulighet til å bli med i Bedriftsidrettslaget som engasjerer mange innen ulike frilufts og idrettsgrener. I tillegg har vi også personalbillett på tog i Norge som kan benyttes både i jobb og på fritiden.

Kontaktpersoner

Juan Barrera
Telefonnummer: 984 36 682

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon