Brenner du for sikkerhet og kvalitet? Da kan du være den lederen for sikkerhet og kvalitet vi ser etter

Stillingsbeskrivelse

 

Infrastrukturdivisjonen deler jernbanedriften i Norge i tre områder med ansvar for infrastruktur innen et bestemt geografisk område. I tillegg har divisjonen fire landsdekkende enheter.Infrastrukturdivisjonen har ansvar for forvaltning av infrastrukturen, samt investeringsprosjekter knyttet til forbedring av eksisterende infrastruktur.

Område Øst søker en operativ, engasjert og ansvarsbevisst medarbeider til stillingen leder sikkerhet og kvalitet. Du vil få mulighet til å utvikle kvalitets- og sikkerhetsarbeidet i området.

Område Øst omfatter de sentrale jernbanestrekningene i Oslo, Akershus og Østfold, samt deler av Hedmark og Oppland.

I denne stillingen har du fagansvar for sikkerhets- og kvalitetsarbeidet i området. Du skal støtte områdedirektøren, banesjefene og prosjektsjefene med å ivareta den operative utøvelsen av sikkerhets- og kvalitetsarbeidet.  

Stillingen rapporterer til områdedirektør og har p.t. arbeidssted Oslo. 

Arbeidsoppgaver

 • støtte ledelse og medarbeidere med faglige råd, samt forbedrings- og læringsaktiviteter
 • lede, støtte, kontrollere og arkivere risikoanalyser og spesielt sikring- og beredskapsanalyser
 • saksbehandling vedrørende korrespondanse med Statens jernbanetilsyn
 • støtte arbeid med å lage beredskaps- og kontinuitetsplaner
 • støtte kriseledelsen
 • planlegge og koordinere beredskapsøvelser
 • holde kontakt med jernbaneforetak, redningsetatene og myndighetene i forbindelse med beredskap
 • inneha kontrollfunksjoner, inkludert revisjoner
 • bistå med å overholde områdedirektørens ansvar iht. sikkerhetsloven
 • håndtere avvik, inkludert Synergi
 • forberede og delta på SSK-møter (sikkerhet, samhandling og kvalitet) med togselskapene
 • andre arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under stillingen 

Ønskede kvalifikasjoner

 • bachelorgrad innen relevante fagområder. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • erfaring fra sikkerhets- og kvalitetsledelse
 • erfaring med operativ virksomhet, fra jernbane eller annen tilsvarende virksomhet 
 • fordel med kunnskap om sikkert arbeid i og ved spor
 • ønskelig med god kunnskap om Jernbaneloven
 • fordel med kjennskap til Bane NOR sitt styringssystem
 • kunnskap om teknisk regelverk
 • god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevneKunnskap om sikkerhets- og kvalitetsledelse vektlegges særskilt.

Personlige egenskaper

Vi søker en dyktig og engasjert person som har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og som liker å jobbe systematisk og målrettet for å oppnå gode resultater. Du må være analytisk, strukturert og nøyaktig, men også være løsningsorientert, og gjerne ha en praktisk tilnærming til problemstillingene. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende. 

Vi tilbyr

Du vil få muligheten til å arbeide med viktige og spennende samfunnsoppgaver og bli en del av et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer.

I tillegg kan vi tilby: 

 • muligheter for faglig og personlig utvikling
 • ordnede arbeidsvilkår
 • tilgang til et allsidig velferdstilbud
 • p.t. personalbillett med Vy sine tog

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjonen ikke tas til følge. 

Kontaktpersoner

Lars Berge
områdedirektør
Telefonnummer: +47 957 13164

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger