Brenner du for samhandling og utvikling?

Tjenesteområdeleder Byggesak

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 06. februar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Har du i tillegg ledererfaring og et nært forhold til plan- og bygningsloven? Kanskje er du vår nye leder av byggesaksavdelingen?

Tjenesteområde Byggesak er ett av seks tjenesteområder i Sektor for By- og samfunnsutvikling. Tjenesteområdet har ansvar innenfor byggesaksbehandling, seksjonering, matrikkelføring og eiendomsskatt. Vår visjon er: Sammen skaper vi et attraktivt Lillehammer.

Stillingen rapporterer direkte til kommunalsjef, og du vil være en del av ledergruppa i sektor for By- og samfunnsutvikling.  

Lillehammer har nylig vedtatt Arealplan og Byplan og stillingen vil være en viktig bidragsyter i forhold til realisering av disse.

Lillehammer er regionsenter, kulturby og OL-by. Vi har et levende sentrum med handel i verneverdig trehusbebyggelse, snørike vintre, varme somre, turstier og løypenett i særklasse.

Lillehammer kommune har som svært mange andre kommuner fokus på omstilling for å møte framtidens utfordringer for kommunesektoren. Pågående prosesser kan medføre endringer.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle byggesaksavdelingen med fokus på samhandling og service
 • Være aktiv pådriver for ønsket by- og samfunnsutvikling i Lillehammer
 • Konstruktivt samspill med viktige samarbeidspartnere og samfunnsaktører
 • Samhandle og understøtte administrativ og politisk ledelse i deres arbeid for en ønsket og framtidsrettet vekst og utvikling av Lillehammer som by og samfunn
 • Lede og utvikle tjenesteområdet Byggesak; faglig, personalmessig og økonomisk

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning, eksempelvis innenfor bygg, anlegg, arealplan, juss
 • Ledererfaring fra privat eller offentlig sektor
 • God kjennskap til/erfaring fra offentlig forvaltning
 • Lederutdanning er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Samfunnsengasjert og forstår stillingens rolle i grensen mellom administrasjon og politikk
 • Selvstendig, men forstår betydningen av å involvere og forankre
 • Bevisst i lederrollen, kan vise til resultater og gi praktiske eksempler på hvordan lede gjennom andre.
 • Personlig egnethet tillegges vekt 

Vi tilbyr

En spennende lederstilling i Lillehammer kommune

Gode pensjonsordninger gjennom kommunal landspensjonskasse (KLP)

Lønn etter avtale 

Kontaktpersoner

Lars Rudi
Kommunalsjef
Telefonnummer: +47 922 64 562

Hvem er Lillehammer kommune?

Lillehammer kommune skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming, kulturell og etnisk bakgrunn.  Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglement. Ifølge Offentlighetsloven § 25 kan søkers navn bli offentliggjort, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkeren vil i så fall bli forespurt om dette. Attesterte kopier av vitnemål og attester kan legges elektronisk ved søknaden eller tas med ved et eventuelt intervju.

Vil du vite mer om hvordan det er å bo og arbeide i  Lillehammer-regionen, og se andre jobbmuligheter, trykk her