Brenner du for samhandling og samfunnsutvikling?

Vann- og avløpssjef

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Har du ledererfaring og et nært forhold til forvaltning, drift og utvikling av vann- og avløpstjenester? Kanskje er du vår nye vann- og avløpssjef?

Tjenesteområdet Vann og avløp har et helhetlig ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens vann- og avløpstjenester. Som vann- og avløpssjef vil du i samhandling med dyktige medarbeidere og kollegaer lede og videreutvikle tjenesteområdet som ett av seks tjenesteområder i sektor for By- og samfunnsutvikling.

Tjenesteområdet består av tre avdelinger, prosjekt og forvaltning, tekniske anlegg og ledningsnett. Vann, avløp og renovasjon er selvkostområder, hvor leder har det totale fag, økonomi, personal og resultatansvar for tjenesteområdet.

Stillingen rapporterer til Kommunalsjef Sektor for By- og samfunnsutvikling. Lillehammer kommune har som svært mange andre kommuner fokus på omstilling for å møte framtidens utfordringer for kommunesektoren. Pågående prosesser kan medføre endringer.

Lillehammer er regionsenter, kulturby og OL-by. Vi har et levende sentrum med handel i gamle trehus, snørike vintre, varme somre, turstier og løypenett i særklasse.

Arbeidsoppgaver

Sentrale oppgaver for en ny vann- og avløpssjef vil være:

 • Lede og videreutvikle tjenesteområdet - faglig, personalmessig og økonomisk
 • Være aktiv pådriver for en framtidsrettet utvikling av kommunens vann- og avløpstjenester med god kvalitet
 • Planlegge og gjennomføre økonomisk forsvarlig drift, vedlikehold og utvikling av kommunaltekniske anlegg
 • Konstruktivt samspill med interne og eksterne samarbeidspartnere og samfunnsaktører gjennom koordinering av forvaltning, drift, og utvikling av tjenestene
 • Samhandle og understøtte administrativ og politisk ledelse i deres arbeid for en ønsket og framtidsrettet vekst og utvikling av Lillehammer som by og samfunn

Kvalifikasjoner

 • Lederutdanning og/eller relevant ledererfaring med lederfilosofi basert på tillit, respekt og åpenhet
 • God kjennskap til/erfaring fra vann- og avløpsområdet/offentlig infrastruktur er ønskelig
 • Økonomiforståelse generelt og forståelse for selvkostprinsippet 
 • God innsikt i offentlig forvaltning

Personlige egenskaper

 • God økonomi og organisasjonsforståelse, omstillingsevne og en betydelig gjennomføringsevne
 • Evne til å tenke strategisk, helhetlig og er utviklingsorientert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig
 • Bevisst i lederrollen og kan vise til resultater og gi praktiske eksempler på hvordan lede gjennom andre 

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • En spennende lederstilling i Lillehammer kommune
 • Gode pensjonsordninger gjennom kommunal landspensjonskasse (KLP) 

Kontaktpersoner

Lars Rudi
Kommunalsjef
Telefonnummer: +47 922 64 562

Hvem er Lillehammer kommune?

Lillehammer kommune skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming, kulturell og etnisk bakgrunn.  Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglement. Ifølge Offentlighetsloven § 25 kan søkers navn bli offentliggjort, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkeren vil i så fall bli forespurt om dette. Attesterte kopier av vitnemål og attester kan legges elektronisk ved søknaden eller tas med ved et eventuelt intervju.

Vil du vite mer om hvordan det er å bo og arbeide i  Lillehammer-regionen, og se andre jobbmuligheter, trykk her