Brenner du for miljø og bærekraftige løsninger?

Seksjonsleder Naturressurser

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 31. mai, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Brenner du for miljø og bærekraftige løsninger? Ønsker du lede et team av svært kompetente og engasjerte miljørådgivere mot ambisiøse mål rustet for fremtidens miljøutfordringer. Multiconsult er blant landets ledende selskaper innen miljø i tverrfaglige prosjekter og rådgivning, og ser nå etter deg som kan lede den videre satsningen innen natur- og økologitjenester.

Multiconsult søker etter en dyktig og engasjert seksjonsleder til vår seksjon Naturressurser i Oslo som i dag består av 20 dedikerte medarbeidere. Her vil du få ansvar for å lede og utvikle et av landets ledende fagmiljøer innen konsekvensutredninger og konsesjonssøknader, screening av miljørisiko i tidligfase, naturmiljøkartlegging, landskapsutforming og visualisering, miljøoppfølging og miljødesign. Seksjonen jobber også med miljørådgivning internasjonalt.

Seksjonen jobber svært bredt inn mot mange ulike samfunnssektorer, ulike prosjektfaser og både offentlige og private kunder. Seksjonen er kunnskapssenter for økologi/ biologi, naturmiljø og naturrestaurering i Multiconsult, og skal bidra med denne kompetansen i små og store tverrfaglige oppdrag. Medarbeiderne jobber på prosjekter i hele landet, sammen med medarbeidere på andre kontorer. I tillegg har seksjonen et spesielt ansvar for å bygge og ivareta miljø- og landskapskompetanse inn mot fornybar energi og mot Multiconsult sin satsning internasjonalt.

Arbeidshverdagen i en av Norges mest attraktive rådgiverbedrifter

Seksjonen består i dag av 20 medarbeidere med variert bakgrunn med hovedvekt på naturforvaltning, biologi og økologi samt landskapsarkitektur. Flere jobber også internasjonalt og har omfattende erfaring med internasjonale miljøstandarder samt ledelse og gjennomføring av prosjekter i Afrika og Asia.

Vi ser etter deg med ledererfaring eller lederambisjoner, og som har en god forståelse av hvordan naturmiljø må hensyntas for å skape bærekraftige løsninger i våre prosjekter.

Rett person er uredd, nytenkende og tør utfordre eksisterende praksis. Du er forretnings- og resultatorientert med god kjennskap til bransje og forvaltning, og du evner å bygge robuste team for videre vekst og måloppnåelse. Som person er du ambisiøs på egne og selskapets vegne, flink til å motivere hver enkelt medarbeider, og bygger gode relasjoner både internt og eksternt. Du er genuint interessert i faglig utvikling på medarbeider- og avdelingsnivå.

I rollen får du ansvar for å lede oppdrag og seksjonens kompetente og engasjerte miljørådgivere mot dagens og fremtidens miljøutfordringer. Seksjonen skal aktivt bidra til å heve kompetansen om hvordan negative konsekvenser for naturverdier kan unngås, avbøtes og restaureres i våre prosjekterings- og rådgivningstjenester. Som seksjonsleder har du ansvar for seksjonens resultat, tjeneste- og produktutvikling, oppfølging av kunder, samarbeidspartnere, og sørge for at Multiconsult er synlig på relevante arenaer for bransjen.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse på masternivå, fortrinnsvis innen naturforvaltning eller biolog/ økologi
 • Dokumenterbare resultater gjennom personal- og/eller prosjektledelse
 • Kjennskap til og gjerne erfaring med energi-, miljø-, industri-, samferdsels- og infrastruktursektoren
 • Erfaring med tilbudsarbeid og kundekontakt
 • Sterk formidlingsevne, både muntlig og skriftlig
 • Kompetanse på forvaltningsprosesser er en fordel 
 • Erfaring fra internasjonale prosjekter er en fordel, men ikke nødvendig

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktige betingelser samt aksjespareprogram
 • En sentral stilling med varierte arbeidsoppgaver og gode påvirkningsmuligheter
 • Et forretningsområde i utvikling som gir store karrieremuligheter også i fremtiden
 • Et meget godt arbeidsmiljø preget av kompetente og engasjerte medarbeidere
 • God balanse mellom arbeid og fritid

Mer om oss

Eksempler på pågående prosjekter er konsesjonssøknad og konsekvensutredning for Sjonfjellet vindkraftverk, naturrestaurering Langsua nasjonalpark, overvåking av grunnlent kalkmark, mulighetsstudie Gaularvassdraget (flomsikring) samt kartlegging og overvåking av fugl- og flaggermus for Delvine vindkraftverk i Albania. I tillegg til dette bidrar våre medarbeidere med sin spisskompetanse på biologi og natur inn i de største tverrfaglige oppdragene i Norge, slik som Sotrasambandet, Ny Vannforsyning Oslo og Fornebubanen.

Kontaktpersoner

Gro Dyrnes
Avdelingsleder
Telefonnummer: +47 971 25 640

Hvem er Multiconsult?

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre nærmere 3000 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & Eiendom, Industri, Olje & Gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & Samfunn.

Les mer om Multiconsult og se flere ledige stillinger