Brenner du for IT-sikkerhet?

Fagansvarlig IT-sikkerhet

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 11. oktober, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Er du en sikkerhetsekspert som brenner for faget og ønsker å sikre verdier av stor betydning for landet vårt? Da er kanskje Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) noe for deg!

FFI er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi, og er direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Våre forskere og ingeniører utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Vi arbeider tverrfaglig innen fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi.

FFI satser nå på en større grad av digitalisering av virksomheten. IT-sikkerhet er derfor et område som det vil stilles store krav til fremover. Som fagansvarlig for IT-sikkerhet vil du få stor påvirkning på vår fremtidige IT-arkitektur. Du vil arbeide tett med vår IT-arkitekt, datasikkerhetsleder og sektoren for øvrig, for å bidra til gode og sikre løsninger for instituttet, og for å forebygge og håndtere digitale trusler mot instituttet.

Vi søker deg som er faglig sterk, og kan bidra til en helhetlig utvikling, implementering, drift og vedlikehold av informasjonssikkerhet. Du må ha erfaring innen sikkerhetsarbeid og god innsikt i relevante standarder og lovverk. Det er viktig for oss at du trives med å samarbeide., aktivt deler av din kunnskap, er positiv og bidrar der det trengs. Du liker faglige diskusjoner og evner å involvere andre der du selv ikke strekker til.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for arkitektur, prinsipper og standarder for fagområde IT-sikkerhet
 • Bidra til at arkitekturbeslutninger støtter forretnings- og IT-strategi, samt overordnet veikart
 • Bidra til videreutvikling av arkitektur innen informasjonssikkerhet i forhold til nye krav, behov, løsninger og teknologier
 • Bidra i utvikling av metoder og retningslinjer
 • Være IT-enhetens kvalitetskoordinator
 • Være kontaktledd mot andre viktige samarbeidspartnere innen fagområdet
 • Ha en viktig rolle i endringsstyring og hendelseshåndtering
 • Rådgiver og faglig støtte innenfor sikkerhet til prosjekter
 • Gi innspill til investeringsbeslutninger

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på universitets- eller høyskolenivå. Det formelle utdanningskravet kan fravikes med dokumentert lang og relevant arbeidserfaring.
 • Erfaring innen informasjonssikkerhet og Windows sikkerhetsarkitektur inkl. Active Directory
 • Relevant erfaring fra drift og forvaltning av IT-infrastruktur basert på Windows og Linux.
 • Faglig sterk kompetanse innenfor et eller flere av IT-sikkerhetsområdene IAM/tilgangsstyring, applikasjons- og nettverkssikkerhet, skysikkerhet, Data loss protection eller personvern/GDPR
 • Kompetanse på skybaserte tjenester fra en eller flere av de ledende leverandørene i markedet
 • Kjennskap til sikkerhetsløsninger fra kjente leverandører i markedet
 • Kunnskap om standarder innenfor informasjonssikkerhet
 • Sertifiseringer innenfor fagområde vil være en fordel
 • Erfaring fra IT revisjon og sikkerhetsrådgivning
 • Erfaring fra prosjektarbeid
 • Meget god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og beherske engelsk

Personlige egenskaper

 • Initiativrik, selvdreven og strukturert
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Evne til å jobbe prosessorientert
 • Høy serviceinnstilling og gjennomføringsevne
 • Resultatorientert og leveringsdyktig
 • Engasjert og proaktiv
 • Gode analytiske evner
 • Evner å lytte, se behov og være en sparringspartner

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CVen eller behov for fysisk tilrettelegging. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til FFIs krav. Grunnet stillingens beskaffenhet kreves det kun norsk statsborgerskap.

Du kan lese mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Vi kan tilby

 • et høyt kvalifisert og kompetent tverrfaglig miljø som du vil bli en del av
 • mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag og få gjennomslag for egne ideer
 • gode muligheter for kompetanseutvikling gjennom kurs og sertifiseringer

Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, mulighet for trening i arbeidstiden, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud.

Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som har gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnen på FF følger Statens lønnsregulativ, og beregnes ut fra relevans og nivå på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til IT-sjef Thor-Inge R. Vaaga, mobiltlf. 916 46 000.

Elektronisk søknad merket ref. nr. 2020/02274, vedlagt bekreftede kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning, samt attester fra arbeidserfaring som er relevante til stillingen, sendes innen 11. oktober 2020.

Kontaktpersoner

Thor-Inge Rygh Vaaga
IT-sjef
Telefonnummer: 63 80 74 90
Mobil: 907 85 531

Hvem er Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)?

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi.

FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Les mer om Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og se flere ledige stillinger