Brenner du for geodata og ønsker å gjøre noe med det?

GIS-rådgiver/seniorrådgiver

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen:

Fiskeridirektoratet skal forvalte ressursene i havet for fremtiden ved å legge til rette for bærekraftig næringsutvikling. Målet for vårt GIS-arbeid er å utvikle og tilrettelegge for et system som kan forvalte alle aktuelle stedfestede fiskeri- og akvakulturdata.

Bruk av geodata blir stadig viktigere for Fiskeridirektoratet, og vi har som ambisjon å utvikle vår kompetanse og kapasitet innenfor god formidling og analyse av geodata.

Vi skal utnytte GIS som et strategisk og operativt verktøy for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi har utviklet en egen kartløsning i direktoratet kalt Yggdrasil, og vi er i prosess med å inngå en ny rammeavtale på GIS-tjenester. Vi søker derfor en ny, offensiv medarbeider med GIS-kompetanse som evner å se muligheter og finner de gode løsningene med GIS som verktøy.

En GIS-rådgiver/seniorrådgiver i direktoratet har varierte arbeidsoppgaver og får være med på å påvirke utviklingen av forvaltningen, og det vil være store muligheter for faglig utfordringer, utvikling og læring. Stillingen er plassert i Arealseksjonen som har fagansvar for kartverktøy og GIS for hele direktoratet.

Arbeidsmiljøet kjennetegnes av dynamiske og offensive medarbeidere med store ambisjoner for fagfeltene de har ansvaret for.

Arbeidsoppgaver:

 • Administrasjon, oppdatering og videreutvikling av kartverktøyet i samarbeid med systemleverandør
 • Geografiske analyser, prognoser og kartproduksjon
 • Bidra med geofaglig støtte i prosjekt og arbeidsgrupper
 • Markedsføre GIS som verktøy og løsning i arbeidsprosesser
 • Videreformidle geodata til Norge digitalt, samarbeidspartnere og andre etater
 • Opplæring og generell brukerstøtte i bruk av kartverktøy
 • Veiledning og rådgiving eksternt

Kvalifikasjoner:

 • Krav om høyere utdanning hvor geomatikk og geografiske informasjonssystemer inngår i fagkretsen. Særlig relevant realkompetanse kan kompensere for utdanningskrav.
 • Kompetanse i analyse av geodata
 • Produksjon og forvaltning av geodata, erfaring med geodatabaser og kartografisk fremstilling
 • Krav om gode norskkunnskaper og formidlingsevne, både skriftlig og muntlig.
 • Interesse for miljømessig bærekraftig utvikling av marine næringer er en fordel

Egenskaper:

 • Du må ta selvstendige initiativ, se muligheter og finne løsninger
 • Du evner å tenke strategisk og ser løsninger heller enn problemer i en travel hverdag
 • Du er uredd og har stor faglig integritet
 • Du er allsidig og med stor arbeidskapasitet
 • Du er utadvendt med en offensiv holdning til å nå mål
 • Personlig og faglig engasjement er viktig

Vi tilbyr:

 • Lønn som rådgiver/seniorrådgiver fra kr 500.000,- til 650.000,- pr år avhengig av utdanning og tidligere praksis. For særlige kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • Utfordrende oppgaver innen et fagfelt i stadig utvikling
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstidsordning

Kontaktpersoner

Birgitte Arstein
Fungerende Seksjonssjef
Telefonnummer: +47 958 59 552
Marianne Bøe
Seksjonssjef (permisjon)
Telefonnummer: 924 50 326

Hvem er Fiskeridirektoratet?

Fiskeridirektoratet skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø.

Vi samarbeider nært med forskningsinstitusjoner, næring og offentlige etater nasjonalt og internasjonalt. Fiskeridirektoratet har om lag 450 ansatte, noe over halvparten arbeider i de fem regionene og resten ved hovedkontoret i Bergen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I Fiskeridirektoratet er det et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og enkelte mangler i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Som IA- bedrift vil vi tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring oppfordres derfor om å søke.