Brannvernleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. februar, 2023. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Tunnelsikkerhet har fått økt oppmerksomhet og temaet er godt regulert gjennom nasjonalt og internasjonalt regelverk. Statens vegvesen skal ha god kontroll på tilstanden i tunnelene, og søker nå etter brannvernleder i divisjon Drift og vedlikehold avdeling Vest. Stillingen er plassert i seksjonsområde drift-3 som geografisk vil omfatte E 39 Flekkefjord – Sandvikvåg fk.  - E 134 Haugesund lufthavn – X E134 Røldal og Rv. 13 fra Stavanger til X Rv.13 Røldal. Det vil si 800 km veg med ca. 90 tuneller, derav 5 av disse undersjøiske. Tunnelene varierer i lengde, trafikk mengde og teknisk utstyr.

Arbeidsoppgaver:

Du vil inngå i seksjonen drift-3 og bidra med tekniske avklaringer sammen med tunnelforvalter, prosjektleder, byggeledere, og kontrollingeniør. Som brannvernleder vil du få et spesielt ansvar for en portefølje av tunneler som er klassifisert som særskilde brannobjekt i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven.

Brannvernleder skal ta vare på brannvernet i tunnelene, gjennom å sikre at beredskapsplaner er oppdaterte, og ved å gjennomføre brannøvelser i samarbeid med brann- og redningsetater.

For utfyllende informasjon om hvordan sikkerhetsforvaltning i vegtunneler foregår, samt konkretisering av arbeidsoppgaver for en brannvernleder viser vi til Handbok R511 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler.

Brannvernleder rapporterer til seksjonsleder.

Kontorsted er fortrinnsvis Stavanger, men Haugesund kan vurderes. 

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kompetansekrav

Minimum treårig relevant utdanning fra universitet eller høyskole. Omfattende og relevant erfaring innen de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning. Relevant fagbakgrunn kan være: tunnel, veg, sikkerhet, beredskap, risikostyring eller brannfag. Søker må ha førerkort klasse B. 

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversetting av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Det vil også bli lagt vekt på:

  • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk
  • God struktur og kunne håndtere en kompleks og hektisk hverdag
  • Selvstendighet og initiativ, samt være resultatorientert og ha god gjennomføringskompetanse
  • Gode samarbeidsevner og kunne bidra til et godt arbeidsmiljø
  • IT kunnskaper

Les dette før du søker!

Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!

På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser av

Søkerlista er offentlig

Åpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt opp på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn. Om du har bedt om å ikke bli satt opp på lista, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt Sidsel Marianne Stokkebø tlf. 91329626

Vi tilbyr

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.

Vi tilbyr deg også disse godene:

  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
  • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Kontaktpersoner

Sidsel Marianne Stokkebø

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger