Branningeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. desember, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Virksomhet Eiendom i Ski kommune har ansvar for å gjennomføre byggeprosjekter, enten som nybygg, eller tiltak i eksisterende bygninger. I tillegg til at Ski kommunes boligkontor er en del av virksomheten, har virksomheten også ansvar for drift, vedlikehold og renhold av Ski kommunes bygninger, totalt ca. 175.000 m2.

 

Virksomhet Eiendoms driftsavdeling, har ansvar for teknisk vedlikehold av Ski kommunes bygningsmasse, drift av virksomhetens servicetorg og brukertjenester.

Driftsavdelingen har nå 1 ledig stilling som branningeniør.

Denne stilling er beregnet for å ivareta Ski kommunes plikter i forhold til dagens brannforskrifter, og rapporterer til avdelingsleder for drift, som er nærmeste overordnede.

 

Du vil kunne være med på å påvirke og forme stillingsinnholdet, samt arbeide med viktige satsingsområder i en organisasjon i utvikling og endring. Du vil også være rådgiver for virksomhetens Bygg og vedlikeholdsavdeling, ved ombygging- og rehabiliteringsprosjekter.

 

Arbeidsoppgaver

 • arbeide mål- og resultatrettet gjennom gode prosesser
 • holde seg ajour med lover, regler og avtaleverk innen sitt ansvarsområde
 • følge opp virksomhetens kvalitetssikring og avviksbehandling, spesielt innen branntekniske forhold.
 • behandling av brannsynsrapporter og kontrollrapporter som omhandler branntekniske forhold teknisk og organisatorisk
 • følge opp krav på vegne av kommunen etter Forskrift om brannforebygging av 2015-12-17- 1710
 • være Ski kommunes representant i branntekniske spørsmål
 • drifte brannmodul i IK- bygg
 • bistå virksomhetens andre avdelinger i branntekniske spørsmål / vurderinger
 • videreutvikle internkontrollrutiner

 

Kvalifikasjoner

 • høyskole / universitet utdannelse/ teknisk fagskole innen relevant fagområde
 • god kjennskap til relevante lovverk, forskrifter og standarder innen fagområdet
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Ønskelig: Brann- / bygningsingeniør eller tilsvarende. Spesiell kunnskap til brann / bygningsforskrifter / offentlig forvaltning. Gode kunnskaper i generell HMS/IK og brannvern

 

Utdanning

 • Bygg og anlegg
 • Fagskole / Fagbrev (2 år)
 • Høyskole / Universitet
 • Ingeniør eller tilsvarende

 

 

Egenskaper

 • ha gode samarbeidsevner, være omgjengelig og sosial
 • være løsningsorientert og kreativ
 • må tåle arbeidspress i perioder
 • være tilpasningsdyktig
 • være ydmyk for andres meninger, erfaringer og kompetanse
 • har lyst til å dele av egne erfaringer og kompetanse
 • være positivt innstilt til endringer og nye forslag
 • god toleranseevne ovenfor kommunens ulike brukergrupper
 • personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Evne til å bygge tillitsfulle relasjoner til samarbeidspartnere, kunder og kollegaer
 • Førerkort klasse B

 

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • meget godt arbeidsmiljø hvor det samarbeides på tvers av avdelingene
 • gode pensjonsrettigheter
 • gode utviklingsmuligheter
 • velferdsordninger
 • Ski kommune har en avtale om inkluderende arbeidsliv (IA)
 • bilgodtgjørelse, telefonavtale og arbeidstøy
 • Lønn etter avtale innenfor Ski kommunes lønnsspenn.
 • Attester og vitnemål tas med til et evt. intervju.
 • Kun elektronisk søknad via lenke mottas.

Kontaktpersoner

Arnold Bjerke
Avdelingsleder
Telefonnummer: 913 51 105
Harald Espenes
HMS-konsulent
Telefonnummer: 474 67 482
John Hoseth
Avdelingsleder Bygg
Telefonnummer: 417 34 455

Hvem er Ski kommune?

Rundt 20 minutter sør for Oslo finner du Ski kommune. Ski er den mest folkerike og sentrale kommunen i Follo i Akershus fylke. Kommunen rundet nettopp 30 000 innbyggere, og det bor omtrent 136 000 mennesker i hele Follo. Ski kommune er en IA-bedrift og har ca. 2100 ansatte.Vi har gode bo- og oppvekstmiljøer, full barnehagedekning, gode skoletilbud og et stort mangfold innen kultur- og fritidsaktiviteter.

Kommunen går en spennende tid i møte. Det er vedtatt kommunesammenslåing med Oppegård til Nordre Follo kommune og vårt område forventer en kraftig befolkningsvekst i løpet av de neste årene. I 2021 vil Follo-banen stå ferdig og reisetiden til Oslo S vil være 11 minutter.