Bli vår nye rådgiver for kulturminnevern i et av landets mest spennende eiendomsmiljøer

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR Eiendom er en av fem divisjoner i Bane NOR SF og har et sterkt fagmiljø innen forvaltning og utvikling av eiendom, herunder ca. 500 enkeltbygninger som har frednings- eller vernestatus. Vi yter en betydelig innsats for landets kulturminnevern gjennom den daglige forvaltningen av disse.

Vi søker en engasjert, løsningsorientert og faglig sterk rådgiver innen fagfeltet kulturminnevern. Du skal sikre at Bane NOR Eiendom ivaretar sine fredete/vernete kulturminner i henhold til vårt lovansvar og samfunnsansvar som eier, og på en måte som bidrar til godt omdømme og glede for det reisende publikum og våre leietakere. Du evner å representere fagfeltet eksternt og internt hos en av landets største eiendomsbesittere og balansere verne- og utviklingshensyn mot hverandre. Du liker å arbeide i hele spekteret fra overordnet strateginivå til detaljnivå med konkrete bygge- og plansaker, og motiveres av å oppnå vellykkede resultater i et tverrfaglig samarbeid i en omfattende og spennende eiendomsvirksomhet med stor aktivitet og utfordrende saker og prosjekter.

Stillingen vil inngå i Fag og Utvikling, i seksjonen Miljø, teknikk og sikkerhet, men vil jobbe tett spesielt med de andre avdelingene i Bane NOR Eiendom, men også andre divisjoner i Bane NOR.

Arbeidsoppgaver

 • Være oppdatert på gjeldende lover og regler innen fagområdet kulturminnevern
 • Ivareta kontakt med eksterne fagmyndigheter på alle tre forvaltningsnivåer
 • Delta i utforming og bistå linjen i implementering av BNs kulturminnestrategi
 • Bistå i øvrig arbeid på strateginivå i Bane NOR Eiendom knyttet til FDV
 • Delta i arbeidet med nye finansieringsformer for særskilte FDV-kostnader knyttet til vern
 • Bistå ved optimalisering av FDV-systemene
 • Utarbeide og vedlikeholde styrende og veiledende dokumentasjon i BNE innen kulturminnevern
 • Oppfølging og yte bistand til linjen med implementering av Landsverneplan for kulturminner i jernbanen, herunder bistå linjen i arbeidet med å utarbeide forvaltningsplaner for eiendommene
 • Bistå linjen med kulturminnefaglig rådgivning i konkrete enkeltsaker knyttet til tiltak på fredet/vernet bygning, herunder myndighetskontakt samt innkjøp av eksterne tjenester
 • Bistå ved kompetanseheving innenfor fagfeltet kulturminnevern mot linjen
 • I tillegg til overstående arbeidsoppgaver kan leder pålegge å få gjennomført andre arbeidsoppgaver som hører inn under fagområdet, eller som av hensyn til ressursdisponering er nødvendig å gjennomføre.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Sivilarkitekt eller tilsvarende med relevant fagkrets
 • Min. 3 års erfaring innenfor saksbehandling/prosjektering av rehabilitering, vedlikehold og forvaltning av eldre bygninger
 • Kunnskap om relevant lov
 • og regelverk
 • Gode datakunnskaper og noe erfaring med bruk av FDV-systemer
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Bane NOR samarbeider med et eksternt selskap for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen

Personlige egenskaper

 • Du må være målrettet, strukturert og resultatorientert
 • Evne til å jobbe selvstendig og i samarbeid med andre
 • Gode samarbeids
 • og kommunikasjonsevner
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, engasjert, respektfull og nytenkende

Vi tilbyr

 • En spennende, selvstendig stilling i et profesjonelt, uformelt og engasjert fagmiljø
 • Utfordrende saker og oppgaver i en stor eiendomsvirksomhet
 • Fleksible arbeidstidsordninger og overtidsbetalt
 • Personalbillett med NSBs tog
 • Vi flytter inn i et av Oslos mest moderne kontorbygg våren 2019

Kontaktpersoner

Lise Kristin Sunsby
Leder Miljø, teknikk og sikkerhet,
Telefonnummer: Tlf 926 073 27
Sissel Bjørkto
Seniorrådgiver kulturminnevern
Telefonnummer: Tlf 975 84 948

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon