Bli vår nye driftstekniker innen VVS

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 12. februar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søker en driftstekniker som skal ivareta våre bygg og anlegg på Ørland.  Vår driftstekniker vil få varierte oppgaver innen drift- og vedlikehold av bygningsmassen som vi forvalter. Som driftstekniker vil du også være førstekontaktleddet mot brukerne av eiendommene, som er Forsvaret og andreleietakere. Du skal ivareta leietakernes behov i våre eiendom, bygg og anlegg. Vi tilbyr spennende og varierte muligheter for deg som er serviceinnstilt og liker å ta i et tak. Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser - jfr spesielt Offentlighetslovens § 25. Les mer om Forsvarsbygg på vår nettside www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider: www.forsvarsbygg.no/jobb.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre oppgaver innen tilsyn, service, internkontroll, drift og vedlikehold av bygninger, anlegg og tekniske installasjoner
 • Følge opp og utføre driftstiltak i egen eiendoms-, bygg-, og anleggsportefølje etter driftsplanen, som å oppdage og lukke feil og mangler
 • Utføre og følge opp tildelte serviceordrer
 • Bistå med råd og veiledning inn i ulike prosjekter i vår bygningsmasse, og å bistå ved fagspørsmål innen ditt kompetanseområde
 • Følge opp eksterne leverandører og leveranser i egne bygg
 • Delta ved montering, testing og idriftsetting av nye tekniske anlegg i eksisterende og nye bygningskomponenter. Aktivt melde feil og mangler i garantiperioden
 • Sørge for utfylling av grunnlag for rekvisisjoner og gjennomføre varemottak
 • Bidra med innspill til produksjons- og vedlikeholdsplaner
 • Bidra i tverrfaglig samarbeid
 • Delta i hjemmevaktordning etter avtale
 • Andre oppgaver kan være aktuelle etter anvisning fra leder

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fagbrev som rørlegger
 • Erfaring og ferdigheter fra ulike håndtverksfag
 • Ønskelig med erfaring fra drift og vedlikehold av eiendom, bygg og anlegg, og bruk av SD anlegg
 • Ønskelig med erfaring fra kontroll av slukkeanlegg 
 • Grunnleggende ferdigheter og interesse for bruk av dataverktøy
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Førerkort klasse B
 • Må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig og NATO Secret

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Kundeorientert og serviceinnstilt
 • Ansvarsbevisst og pliktoppfyllende
 • Utadvendt
 • Strukturert og ryddig

Vi tilbyr

 • Lønn som driftstekniker (kode 1136) fra kr. 456 900,- (ltr. 52) til kr. 505 800,- (ltr. 58).
 • En hektisk og spennende jobb blant gode kollegaer
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste

Kontaktpersoner

Aage Tanem
Arenaleder Ørland
Telefonnummer: 928 10 200

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger