Bli teknisk tegner for berg-, veg- og geoteknikk

Teknisk tegner

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsoppgaver

  • Tegne kart, borplaner, profiler og vegsnitt-tegninger
  • Bygge opp grunnlagsmodeller
  • Modellere alt som skal være med i vegkonstruksjonen, som støttemur, fundament og bruer
  • Kontrollere data

Kavlifikasjonskrav

Du er DAK- operatør eller teknisk tegner fra fagskole. Du har gode datakunnskaper og har kjennskap til og erfaring med DAK og BIM-verktøy som AutoCAD og Civil 3D. Hvis du har sterk og allsidig praksis eller etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi se bort fra utdanningskravet.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Vi ser etter en omgjengelig person som er serviceinnstilt, har erfaring med DAK- og BIM-verktøy og som trives med å jobbe med data. I tillegg til å være strukturert og selvstendig er din evne til kommunikasjon og samarbeid svært viktig.

Stort engasjement, mye ansvar og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.

Vi tilbyr deg også disse godene:

  • Introduksjonsprogram og fadderordning
  • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • Pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
  • Etatsskoler og god muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Kontaktpersoner

Tine Langvatn Sæther
Telefonnummer: 958 14 225

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger