Bli sensor i Statens vegvesen!

Førerprøvesensor fellesrekruttering

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Å sørge for at vi har gode og kompetente sjåfører på norske veger er noe av det viktigste vi gjør for trafikksikkerheten. Det hviler et stort ansvar på den som skal foreta den siste vurdering av nye sjåfører før de slippes ut i trafikken. Du får myndighet til å håndtere lover og regler på området, men det viktigste er at du er tydelig, ydmyk, har faglig innsikt og evne til å kommunisere. Hvis du også kan få mennesker til å yte sitt beste når de er presset, kan du være godt rustet til å være sensor. I tillegg må du kunne håndtere ulike situasjoner og se det som en positiv utfordring å kombinere myndighetsrollen med tjenesteyting.

I dette legger vi at du;

 • Er sosial og kommuniserer godt med andre
 • Er en god kundebehandler
 • Er rolig og besluttsom i krevende situasjoner
 • Har en høy etisk standard og er lojal og pliktoppfyllende i samarbeid med andre
 • Har evne til å jobbe selvstendig, systematisk og nøyaktig etter gjeldende rutiner

Vi trenger sensorer over hele landet, og du må være innstilt på noe reising. Se hvilke trafikkstasjoner som er aktuelle her.

Arbeidsoppgaver

Den viktigste oppgaven er å vurdere kandidatens kompetanse under førerprøven. I hovedsak gjelder dette førerkortklasse B, men etter eventuell videreutdanning kan det være aktuelt med førerprøver i andre førerkortklasser.

Den som blir ansatt som sensor, vil måtte gjennomføre grunnutdanning for førerprøvesensorer (TK-studiet). Grunnutdanningen avsluttes med eksamen.

Kvalifikasjonskrav

Du må ha gjennomført minimum 2-årig universitets- eller høgskoleutdanning (høgskolekandidat). Kravet til utdanning kan fravikes hvis du har fullført 3-årig videregående skole og har annen relevant erfaring.

 • Søkere må ha fylt 25 år og hatt førerrett klasse B sammenhengende de siste 5 år
 • Søker må oppfylle helsekravene for å oppnå førerrett i klasse D
 • Erfaring innenfor MC og tungbil er ønskelig
 • Det er ønskelig med relevant og allsidig praksis

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det.

Ønsker du mer informasjon om stillingene?

Se hvilke trafikkstasjoner som trenger nye førerprøvesensorer, og hvem som kontaktes dersom du har spørsmål her.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger