Bli planprosjektleder til bypakke Moss/Rygge og riksveg 19 i Moss

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 30. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Gjør planer om til veger. Bli planprosjektleder til bypakke Moss/Rygge og riksveg 19 i Moss

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og

setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med ca. 7500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Vi er inne i en periode med flere spennende endringsprosesser, noe som vil påvirke både struktur og oppgavesammensetning.

Planprosjektleder

 • Veg og gateplanlegging er en stor seksjon i Ressursavdelingen i Statens vegvesen Region øst.
 • Seksjonen utarbeider planer etter Plan- og bygningsloven, i hovedsak kommunedelplaner og reguleringsplaner. Vi utarbeider også tekniske planer som grunnlag for regulering og noe byggeplaner.
 • Vi trenger nå å styrke vår fagkompetanse til å utøve prosjektledelse i bypakke Moss/Rygge og riksveg 19 som er store og utfordrende prosjekter med oppstart høsten 2018.

Arbeidsoppgaver:

 • Vi søker en planprosjektleder som har forståelse for mekanismene bak planprosesser, både de politiske, byråkratiske og faglige.
 • Hovedoppgaven er å styre planprosjektene innenfor gitte rammer – tid, økonomi og kvalitet.
 • Du vil lede tverrfaglige prosjektgrupper og sørge for gjennomføring av den tekniske planleggingen. Du vil få ansvaret for kjøp og oppfølging av konsulenttjenester samt lede den formelle planprosessen etter plan- og bygningsloven. Du vil bli en del av et eget fagnettverk for prosjektstyring og planprosess.
 • Samarbeid og tverrfaglighet er viktig i alle prosjekter. I tillegg til å samhandle tett med prosjektdeltakerne vil du ha kontakt internt og med andre offentlige etater og private aktører.
 • Kontorsted er for tiden Moss, sammen med resten av prosjektgruppen.

Kvalifikasjonskrav:

Du har relevant utdanning fra universitet eller høyskole, min. 3 år, innen fysisk planlegging, vegplanlegging, arealplanlegging Hvis du har sterke og allsidig praksis eller etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi se bort fra utdanningskravet. Kanskje har du allerede ledet et stort planleggingsprosjekt.

Ønskelig med

Erfaring fra prosjektledelse

 • God kunnskap om plan- og bygningsloven
 • Erfaring fra bestilling og innkjøp av tjenester fra tilsvarende prosjekter
 • Minimum 3 års arbeidserfaring etter endt utdanning
 • Gode formidlingsferdigheter – visuelt, skriftlig og muntlig

Vi tilbyr disse godene:

 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • Etatsskoler, kurs og gode muligheter for faglig påfyll
 • Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.
 • Stort engasjement, mye ansvar og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tverrfaglig fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om unntak fra denne, jf.Offl. § 25. Du vil i så fall bli varslet om dette.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger