Bli med på Norges største veiprosjekter!

Stillingsbeskrivelse

NYE VEIER AS

Nye Veier AS har vært operativt siden 1. januar 2016. Selskapet eies av Samferdselsdepartementet og er lokalisert med hovedkontor i Kristiansand og fire

utbyggingsområder.

Prosjektporteføljen består av femten veistrekninger med en investeringsramme på 150 mrd. kroner. Nye Veier AS er en slank og effektiv prosjekt- og byggherreorganisasjon som skal sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Ledere og medarbeidere i selskapet skal være gode rollemodeller og ha utfyllende kompetanse. Vi vektlegger egenskaper som nytenkning, høy integritet og en offensiv holdning inn mot prosjektutvikling og gjennomføring.

Nye Veier AS søker Seniorrådgiver vei

Stillingen vil rapportere til Leder for veisikkerhet og optimalisering og ha tett samarbeid med fagansvarlig vei. Rollen vil også ha relasjoner til øvrige deler av organisasjonen spesielt ut mot utbyggingsprosjektene, drift og trafikantnytte og mot eksterne aktører som Statens vegvesen

Arbeidsoppgaver og ansvar:

Seniorrådgiver vei skal være en faglig ressursperson tilknyttet hovedkontoret som kan bistå organisasjonen med oppgaver, informasjonsutveksling og avklaringer innenfor veifaget.

 • Bidra inn i nettverk relatert til modellbasert prosjektering og gjennomføring
 • Bidra til utvikling av prosesser og kontraktskrav for å ivareta byggherrens interesser i modellbasert prosjektering og gjennomføring
 • Delta i arbeid med behandling av fravikssøknader
 • Lede veifaglige utredninger, herunder konsulentinnkjøp
 • Bistå i etableringen av kontakt og gode samarbeidsrelasjoner med relevante kompetansemiljøer, nasjonalt og internasjonalt
 • Bistå aktivt i prosjektstøtte ut mot utbyggingsområdene
 • Ivareta kompetansedeling og erfaringsoverføring innen eget fagområde
 • Bidra i utarbeidelsen av prosedyrer m.v. relatert til kjerneprosessene i Nye Veier
 • Bidra i etableringen av standarder for teknologivalg («Normalveien») innen fagområdene vei, veiteknologi og sikkerhet, for å sikre kostnadseffektive løsninger i et livsløpsperspektiv

Utdannelse og arbeidserfaring:

Du har høyere utdannelse på hovedfag-/mastergradsnivå fra universitet, i tillegg til erfaring fra komplekse infrastrukturprosjekter. Du har også erfaring med og kjennskap til SVV veinormaler og håndbøker. Det er en stor fordel om du kan vise til erfaring fra modellbasert planlegging og prosjektering. For å lykkes som Seniorrådgiver vei må du har god forståelse for byggherrerollen, prosjektprosessen og innsikt i kontraktsarbeid. Rollen krever videre at du har god skriftlig og muntlig framstillingsevne.

Omfattende og relevant erfaring fra de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning.

Personlige egenskaper:

Du må ha evne til å skape engasjement og eierskap hos alle aktører i prosjektet. Det vil være avgjørende at du er selvmotiverende, evner å ta initiativ for kontinuerlig forbedring og med fokus på "best practice". Det verdsettes også om du er fleksibel, tilpasningsdyktig, en tydelig relasjonsbyggende lagspiller og har høy gjennomføringsevne. Vi ønsker videre at du er analytisk og med et sterkt resultatfokus. Du må kjenne deg igjen i selskapets verdier og det faktum at Nye Veier fornyer, forbedrer og forsikrer, i tillegg til at du opptrer lojalt og med høy integritet.

Vi tilbyr:

Du vil ta del i et kompetansetungt miljø med ledere og fagpersonell rekruttert fra ulike bransjer og sektorer, slik som bygg/anlegg, oljeservice, rådgivere og andre fra privat og offentlig virksomhet. Du vil også ta del i og utvikle Nye Veiers egen bedriftskultur, hvor selskapet drar nytte av breddekompetansen og erfaringer ansatte har med seg fra ulike bransjer. Selskapet verdsetter inkluderende samarbeid og nytenkning, noe som medfører at du både blir sett, hørt og har en påvirkningsmulighet i det daglige. Nye Veier har som policy å tilby markedsbasert lønn, innskuddspensjon, gode personalforsikringer og fleksibel arbeidstid.

Søknadsinformasjon:

Experis AS samarbeider med Nye Veier i rekrutteringsprosessen og håndterer alle henvendelser på vegne av dem. Registrer din CV og søk på stillingen med søknadstekst på www.experis.no.

 • Frist: Snarest og innen 9 februar 2020
 • Arbeidssted: Hovedkontor, Kristiansand
 • Tiltredelse: Etter avtale
 • Kontraktsform: Fast ansettelse

Kontaktpersoner

Steinar Jonasen Instefjord
Telefonnummer: +47 94 85 72 02