Bli med på elektrifisering av samfunnet

Sivilingeniør/ingeniør, krafttransformatorer og reaktorer

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. mars, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Statnett ønsker å tilrettelegge for en bærekraftig og elektrisk framtid, og må digitaliseres for å møte denne utviklingen. Kraftsystemet er i stor endring, med langt mere fornybar kraft, elektrifisering av transportsektoren og mer kraftutveksling med våre naboland. Det krever digital transformering.

Vi ser derfor etter deg som trigges av BigData, IoT, Data Science, maskinlæring og Smart Asset Management. Vi er opptatt av kunnskapsdeling og samarbeid for å skape de nye løsningene, og vi trenger din kompetanse.

Sivilingeniør/Ingeniør med erfaring fra drift og tilstandskontroll av kraftransformatorer og reaktorer

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Representere fagmiljø Transformator i ett utviklingsteam som skal utforme mer effektive metoder for optimal anleggsforvaltning med moderne digitale løsninger (plattform).
 • Sikre god forankring og forståelse hos teknikere og ingeniører i egen enhet for de løsninger som utvikles for tilstand og levetidsanalyse
 • Bidra til å sikre god data og dokumentasjonskvalitet som beslutningsgrunnlag for optimalt vedlikehold.
 • Utvikle nye løsninger for overvåking med sensorteknikk og effektiv dataoverføring.
 • Være premissgiver i utviklingsprosjektet ved utforming av brukergrensesnitt for analyse av tilstandsdata og helseindeks. Verifisere brukergrensesnitt og utvikle dette gradvis i samråd med desentrale og sentrale enheter i anleggsforvaltningen

Kvalifikasjoner  

 • Sivilingeniør/Ingeniør innen høyspenningsteknikk/elkraft er en fordel, men også søkere med lavere formell utdannelse kan bli vurdert
 • Svært god erfaring med, interesse og engasjement for krafttransformatorer og reaktorer
 • Evne til å se nye løsninger på tekniske utfordringer og få disse testet ut i praksis
 • Må være flink til å kommunisere anleggsforvaltningen's behov/ønsker/krav og presentere resultater og løsninger tilbake for verifikasjon og tilbakemelding
 • Gode norsk og engelsk kunnskaper, muntlig og skriftlig med god fremstillingsevne.
 • Førerkort for bil.

For utfyllende informasjon om Statnett SF, samt søke på stillingen se www.statnett.no. Vi gjennomfører rekrutteringen fortløpende.

Statnett forvalter samfunnskritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. I enkelte stillinger må du også kunne sikkerhetsklareres.

Hvorfor velge å jobbe i Statnett:         

 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur og skal nå digitalt transformeres
 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Kontaktpersoner

Roald Kleivi
Telefonnummer: +47 91 19 86 56

Hvem er Statnett?

Statnett bygger, eier og driver det sentrale kraftnettet i Norge, i tillegg til kraftforbindelsene mellom Norge og andre land. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter i kraftsystemet og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1300 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av deres etniske bakgrunn, kjønn eller alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett, sammenliknet med både kraftbransjen og norske arbeidsplasser generelt, har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Les mer om Statnett og se flere ledige stillinger