Bli med på å utvikle et system for overvåking av isbreer med satellitt i Norge!

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 28. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Satellitter er viktig for å overvåke klimaendringer og varsle fare for flom og skred. NVE utvikler tjenester for å bruke data fra Sentinel-satellittene til dette.

Vi trenger deg som kan inngå i et team som skal utvikle metoder, programvare og data for fremtidens tjenester. Du vil også bruke tjenestene til å analysere isbreenes tilstand i Norge.

Vi ser etter deg som kan lage systemer for behandling og analyse av jordobservasjonsdata, samt analysere isbreer eller snøforhold basert på satellittbilder.

Stillingen er et vikariat på 12 mnd. Arbeidet er finansiert av Norsk romsenter og Norges vassdrags- og energidirektorat. Du vil samarbeide med flere seksjoner ved NVE, samt Universitetet i Oslo og Norsk polarinstitutt.

Du vil arbeide ved Seksjon for bre, is og snø ved Hydrologisk avdeling. Seksjonen er ansvarlig for bremålinger, snøskredvarsling og isvarsling i Norge. Vi har betydelig aktivitet både innenfor forskning (isbreer, snø, is, snøskred, modellering, prosesstudier) og varsling (ansvarlig for snøskredvarslingen og isvarslingen på Varsom.no, og deltar i flom- og jordskredvarslingen). Seksjonen har 18 ansatte og et observatørkorps på omkring 80 personer.

Arbeidsoppgaver

 • Tilrettelegge bruk av Sentinel satellittdata i NVE
 • Utvikling av metoder for å lage breprodukter fra Sentinel data
 • Analyse og produksjon av bredata

Ønskede kvalifikasjoner

 • Du må høyere utdanning på mastergradsnivå innenfor geofag eller annen relevant fagområde
 • Du må ha kompetanse i programvareutvikling, geografiske informasjonssystemer og analyse av jordobservasjonsdata

Du må kommunisere godt både skriftlig og muntlig på engelsk. I tillegg bør du kommunisere godt på norsk da dette er arbeidsspråket i NVE

I tillegg vil det være fordelaktig med:

 • Kompetanse og erfaring med programmene ArcGIS, Python, R, ENVI, IDL, C# eller tilsvarende
 • Erfaring med prosessering av satellittbilder og analyser av isbreer fra satellittbilder
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Du må være selvgående, strukturert og produktivt
 • Du må samarbeide godt og kunne utvikle effektive løsninger i NVEs systemer
 • Du må ha gode evner til å formidle resultater

Personlig egnethet tillegges betydelig vekt.

Vi tilbyr

 • Sterk kunnskapsorganisasjon
 • Sterkt tverrfaglig miljø
 • Innflytelse på viktige samfunnsområder
 • Stor kontaktflate, både internt og eksternt
 • Frihet til å disponere egen arbeidstid
 • Flotte, nye lokaler på Majorstuen rett ved Frognerparken
 • Treningsrom og aktivt bedriftsidrettslag
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid)
 • Trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser

Stillingen lønnes som avdelingsingeniør/overingeniør/førstekonsulent/rådgiver (1085/1087/1407/1434) etter det offentlige regulativ for tiden kr 460 000 – 570 000 etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes.Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

I NVE har vi et tverrfaglig miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et personalpolitisk mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Vi ønsker derfor at alle kvalifiserte kandidater søker uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. NVE er også en IA – bedrift og vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Legg ved vitnemål elektronisk. Attester tas med til eventuelt intervju.

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Kontaktpersoner

Liss. Andreassen
Telefonnummer: 95282401
Rune Engeset
Telefonnummer: 99038868
Signe Loftesnes
Telefonnummer: (+47) 22 95 92 59

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

NVE står overfor en rekke spennende utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette.

NVE har ansvar for å forvalte landets vann- og energiressurser. Vi skal sørge for sikker strømforsyning og bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare. NVE er nasjonal fagin­stitusjon for hydrologi. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid også viktige arbeidsområder. NVE har hovedkontor i Oslo og fem regionkontor rundt i landet. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger