Avdelingsdirektør styring IT

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. november, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Er du vår nye avdelingsdirektør for IT-divisjonens styringsenhet?

Styring IT har overordnet ansvar for IT-divisjonens strategi, prosessarbeid, porteføljefunksjon, økonomi/budsjett, HR, informasjonsarbeid, anskaffelser og juridisk. Enheten har ansvaret for etatens arbeid med virksomhetsarkitektur. 

Kontorsted for stillingen blir i DBC - Drammen stasjon Business Center, et nytt og lekkert kontorbygg rett ved Drammen stasjon (Strømsø Torg). Les mer om kontorbygget og fasilitetene her: https://dbc.no/

Arbeidsoppgaver og ansvar:
 • Personal- og budsjettansvar for IT-divisjonens styringsenhet; lede og styre avdelingen i henhold til definerte mål
 • Inngå i IT-direktørens ledergruppe og bidra til helhetlige leveranser
 • Ansvar for utviklingsprosjekter innenfor eget område
 • Sikre at avdelingen har rett kompetanse, gode verktøy og arbeidsmetoder
 • Understøtte digitaliseringsarbeidet i Statens vegvesen ved at verktøy og tjenester utvikles og tilpasses for økt effektivisering, endring og kvalitet
 • Oppfølging og rapportering på divisjonens og avdelingens arbeid
 • Samhandling med øvrige enheter i IT-divisjonen og andre divisjoner
Kvalifikasjoner: 

Masterutdanning med relevant fagkrets, inkludert IKT-fag (minimum 5 år). For kandidater med sterk og allsidig forståelse for de aktuelle fagområdene, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av papirene dine og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi ønsker oss og vektlegger

 • leder-/prosjektledererfaring
 • erfaring med strategiarbeid innen IT, portefølje og virksomhetsarkitektur
 • god organisasjonsforståelse
 • forståelse for mål- og resultatstyring, gjerne fra større offentlige virksomheter

Arbeidsoppgavene krever at du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Stort engasjement og faglig utvikling

Vi ser etter deg som er tillitsskapende og god på å samarbeide. Du må være en dyktig kommunikator som liker å bygge gode relasjoner til medarbeidere, lederkolleger og leder, ser helhet og driver gode utviklingsprosesser på tvers av IT-divisjonen. Du binder oss sammen og får til felles leveranser. Du må ha IT-faglig kompetanse og forståelse, for å kunne kommunisere og samhandle godt med ulike miljøer på IT-siden og på fag-/forretningssiden. Vi ønsker at du skal finne balansen mellom operativt og strategisk arbeid; mellom ledelse, styring og administrasjon; og mellom arbeid og fritid – både for medarbeiderne dine og deg selv.

Alle ledere i Statens vegvesen må ta ansvar for å utvikle medarbeiderne sine og seg selv, og være bevisst på at du som leder er rollemodell og kulturskaper. Vi bygger opp den nye IT-divisjonen, og det er viktig for oss at du har med deg en god porsjon engasjement inn i stillingen!

Vi tilbyr 

 • spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • lederintroduksjonsprogram og lederutvikling
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • godt arbeidsmiljø i et helt nytt kontorbygg med fantastisk beliggenhet rett ved Drammen stasjon (Strømsø), med svært gode muligheter for offentlig kommunikasjon.
 • lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet.  Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om det.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med IT-direktør Lars B. Kalfoss på tlf. 901 01 825 for en trivelig prat! 

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger