Bli med i digitaliseringen av departementsfellesskapet

Seniorrådgiver/fagdirektør

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Statsforvaltningsavdelingen oppretter en ny stilling for å styrke den strategiske tjenesteutviklingen på det digitale området både overfor departementsfellesskapet og fylkesmannsembetene. Stillingen innebærer utstrakt dialog og samordning på tvers av departementene, samt å bidra med IKT-faglig kompetanse i etatstyringen av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) og Fylkesmannens fellesadministrajon (FMFA).

Den som tilsettes vil ha sin hovedtilknytning i Seksjon for fellestjenester, men også jobbe inn mot andre deler av avdelingens ansvarsområder. Digitaliseringen av departementsfellesskapet er sentralt også i arbeidet med nytt regjeringskvartal.


Du får jobbe med

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta KMDs strategiske ansvar for utvikling av digitale fellestjenester i departementene og hos fylkesmennene
 • Videreutvikling av styrings- og beslutningsmodell for digitale fellestjenester
 • Utarbeide strategiplaner for IKT
 • Porteføljestyring av digitale fellestjenester 
 • Bidra med det IKT-faglige perspektivet i etatsstyringen av FMFA, DSS
 • Være en nøkkelperson for samording og dialog i departementsfellesskapet
 • Sørge for god koordinering mellom linje og prosjekt på IKT-siden


Vi søker deg som

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Minumum 3 års høyere utdanning fra universitet/høgskole og minimum 10 års relevant erfaring 
 • Strategisk IKT-kompetanse, evne til å utforme mål og se hvilke veivalg som må til
 • Høy kompetanse på digitalisering og forstå teknologiutviklingen
 • Dokumenterte resultater innenfor strategisk planlegging, utviklingsarbeid og prosessforbedring
 • Gode kommunikasjonsferdigheter (skriftlig og muntlig), evne til å bygge nettverk og ha god dialog med både tekniske og ikke-tekniske samarbeidspartnere
 • God til å samarbeide og finne løsninger
 • Erfaring med styringsfaglige problemstillinger

For å bli vurdert som fagdirektør må du kunne dokumentere minimum 2 års faglig ledererfaring, eksempelvis prosjektledelse.

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Departementserfaring og erfaring med etatsstyring
 • Erfaring fra gjennomføring av komplekse IKT-prosjekter

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er samarbeidsorientert, har stor arbeidskapasitet og er motivert for jobben. Du trives med å jobbe med tjenesteutvikling og digitalisering i kombinasjon med utvikling av moderne arbeidsformer og organisasjonsutvikling

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Utdannelse og erfaring må dokumenteres med CV, vitnemål og attester.


Vi tilbyr

Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige kolleger som er stolte av jobben sin. Vi tilbyr

 • En spennende jobb i et meget sterkt fagmiljø
 • Arbeidsplass sentralt i Oslo sentrum
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger, med automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn: Stillingen lønnes som seniorrådgiver/fagdirektør fra kr 600.000 til kr 900 000 pr år. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Stillings- og lønnsinnplassering avhenger av erfaring og kvalifikasjoner. 

Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. 

Klarering: Du må kunne sikkerhetsklareres.


Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" øverst på denne siden.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke - uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søkere som informerer om at de har nedsatt funksjonsevne, vil bli invitert til intervju dersom de er kvalifisert. Opplysninger om nedsatt fuksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til registreringsformål. Som IA-bedrift vil vi tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

Godt medarbeiderskap er viktig for oss.

KMD samarbeider med Meditor for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøre vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Kontaktperson: For nærmere opplysninger om stillingen kontakt: avdelingsdirektør Bjørg Holen, tlf 22244934 / 99743635 eller avdelingsdirektør Karl Anders Bilstad, tlf 22247206 / 90123135. 

Søknadsfrist: 16. september 2019

Kontaktpersoner

Bjørg Holen
Avdelingsdirektør
Telefonnummer: 22244934
Mobil: 99743635
Karl Anders Bilstad
Avdelingsdirektør
Telefonnummer: 22247206
Mobil: 90123135

Hvem er Kommunal- og moderniseringsdepartementet?

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ca. 380 ansatte og er faglig sekretariat for kommunal- og moderniseringsministeren, digitaliseringsministeren og øvrig politisk ledelse. Departementet har en rekke underliggende etater og virksomheter.

Statsforvaltningsavdelingen har ansvar for bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor, sikring av departementsbygg, fellestjenester og infrastruktur i departementsfellesskapet og leder arbeidet med gjenreising av regjeringskvartalet. 

Etatsstyring er en viktig oppgave. Avdelingen har ansvaret for Fylkesmannsembetene, Statsbygg, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon. I tillegg har avdelingen budsjettansvaret for apanasjen og det Kongelige Hoff, samt ansvar for stalige kongelige eiendommer.