Bli med å utvikle gode karttjenester for samfunnet

Systemutvikler

Seksjon for geoinformasjon, Hydrologisk avdeling

Stillingsbeskrivelse

Er du systemutvikleren som ser hvordan gode kartløsninger gir publikum og forvaltningen enklere tilgang til info og fagdata? Er du den som ser mulighetene geografisk informasjonssystemer gir til å sammenstille, integrere, modellere og presentere data fra ulike kilder?
 
Svært mye av det NVE har ansvar for er knyttet til et geografisk sted, eksempler kan være flom, skred, energiressurser, konsesjoner, nedbørfelt og hydrologiske målinger. For NVE er derfor GIS et svært nyttig og velprøvd verktøy, og geomatikk et viktig kompetanseområde. GIS er viktig for å få på plass rasjonell arbeidsflyt og tilgang til informasjon på tvers av fagområder og systemer. GIS/geomatikk er et viktig element i FoU-prosjekt og innovasjon i NVE. Dette gjør at du vil få brukt dine kvalifikasjoner innen systemutvikling / programmering / geomatikk til å utvikle gode kartbaserte løsninger for meningsfulle arbeidsoppgaver / ansvarsområder.
 
Geomatikk er et fagområde i rivende utvikling. Vi er på jakt etter deg som ønsker å være en del av denne utviklingen, sammen med erfarne, kompetente og positive GIS kolleger i Seksjon for geoinformasjon. Seksjonen består av 12 personer, og er en GIS-ressursgruppe for hele NVE. 

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle gode kartløsninger som dekker behovene til forvaltingen og publikum, basert på esri-programvare.
 • Utvikle NVEs GIS-system slik at det blir et integrasjonsverktøy som bidrar til rasjonell arbeidsflyt og lett tilgang til kvalitetsdata.
 • Være GIS-faglig ressursperson som fronter mulighetene som ligger i bruk av GIS for fagmiljøene i NVE.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på mastergradsnivå med vekt på informatikk / geomatikk / geofag
 • Programmeringskompetanse innen ArcGIS Javascript API, Javascript og HTML (HTML5)
 • Kunnskap og erfaring i bruk av GIS-programvare
 • Systemutviklerkompetanse
 • Utvikling / vedlikehold av webapplikasjoner
 • Databasekunnskaper
 • Beherske norsk og engelsk muntlig og skriftlig er en forutsetning for stillingen

Det vil i tillegg være fordelaktig med kunnskap om:

 • 2-3 års relevant arbeidserfaring Kunnskap og erfaring i bruk av esri-programvare
 • Python
 • .NET rammeverket (C#)
 • Rammeverk som Angular, Vue
 • Kunnskap om naturvitenskapelige problemstillinger generelt og hydrologi, flom og skredfare spesielt

Personlige egenskaper

 • Strukturert og ryddig
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Evne til selvstendig problemløsning
 • Nysgjerrig og initiativrik
 • Positiv innstilling og godt humør
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr

 • Spennende, varierte og utviklende fagoppgaver basert på moderne GIS-teknologi
 • Et sterkt faglig fokus
 • Solid fagmiljø med høyt kvalifiserte og dyktige kollegaer
 • Mulighet til å påvirke utviklingen innenfor bruk av GIS i NVE
 • Godt og sosialt arbeidsmiljø
 • Kurs/kompetanseheving
 • Gode arbeidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid)
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Sentral beliggenhet på Majorstuen
 • Treningsrom og aktivt bedriftsidrettslag
 • Årslønn innenfor spennet kr 460 000 - kr 700 000 i stillingskode avdelings-/over-/senioringeniør (1085/1087/1181). For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

NVE har et internasjonalt miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. NVE deltar i statens inkluderingsdugnad og har som mål å få flere med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidater som blir innstilt. Dette innebærer en dokument og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet av vedlagte dokumenter og det som oppgis i CV

Vitnemål og attester bes legges ved elektronisk.

Kontaktpersoner

Aslak Eide
senioringeniør
Telefonnummer: 952 67 504
Bjørn Lytskjold
seksjonssjef
Telefonnummer: 93 03 43 55
Kathrine Berg Nilsen
Telefonnummer: 22 95 98 62

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

NVE forvalter Norges vann- og energiressurser til det beste for samfunnet. Vi sørger for at strømmen blir levert, vi overvåker og varsler naturfare, vi holder tilsyn med kraftbransjen, vi utvikler regelverk, vi behandler søknader om ulike konsesjoner innen vann og fornybar energi og vi sikrer bebyggelse mot naturfare. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid er også viktige arbeidsområder for oss, i tillegg til at vi er nasjonal faginstitusjon for hydrologi.

NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger