Bli med å utvikle fremtidens industri

Produksjonssjef

Stillingen er sentral for å videreutvikle Elkem Bjølvefossens posisjon som ledende leverandør av ferrosilisium baserte spesiallegeringer til verdens jernstøperier. Stillingen inngår i Elkem Bjølvefossens ledergruppe, og vil rapportere til Verksdirektør.

Stillingsbeskrivelse

Bedriften kan tilby en spennende stilling i et teambasert kompetansenettverk med dyktige medarbeidere både internt i Elkem og eksternt. Stillingen som produksjonssjef krever evne til tverrfaglig samarbeid og vil ha et overordnet ansvar for det totale drifts- og forbedringsarbeidet relatert til ovnsdrift, energigjenvinning, legering og utstøping.

De viktigste arbeidsoppgavene vil være:

  • HMS ansvar i avdelingen
  • Være aktiv pådriver i verkets forbedrings- og innovasjonsarbeid
  • Pådriver i bruken av Elkem Business System - EBS (Lean), samt bruk av metodikken rundt kritiske prosesser - KP
  • Utvikle medarbeidere og organisasjon for å sikre kritisk kompetanse og personlig utvikling

Vi ønsker at du har:

  • Høyere utdanning på universitetsnivå, fortrinnsvis innen metallurgi eller kjemi, men kandidter med annen relevant høyere utdanning kan også søke
  • Ledererfaring
  • Gode lederegenskaper og evne til å motivere ansatte og skape lagånd
  • Resultatorientert
  • Evne til å kommunisere og gjøre deg forstått på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

Stillingen er lokalisert i Ålvik i Kvam herad. Elkem bistår med skaffe bolig og dekker flytteutgifter etter nærmere avtale.

Kontaktpersoner

Arild Rykkje
Telefonnummer: (+47) 565 50 890
Lars-Arne Stalheim
Telefonnummer: 56 55 08 01

Hvem er Elkem Bjølvefossen ?

Vi i Elkem er med på å løse noen av verdens viktigste utfordringer, som klimaendringer, energisikkerhet og urbanisering. Som en av verdens ledende produsenter av silikoner og silisiumløsninger, jobber vi hver dag for å akselerere overgangen til en mer bærekraftig fremtid. Elkem har produkter i hele verdikjeden fra kvarts til silisium og spesialsilikoner, samt sterke markedsposisjoner innen støperilegeringer og karbonmaterialer. Vi er 6200 ansatte fordelt på 29 verk og salgskontorer i 28 land.

Elkem Bjølvefossen er en bedrift i Elkem-konsernets støperidivisjon. Vårt satsingsområde er silisiumbaserte legeringer til jernstøperier. Produktene blir markedsført over hele verden og vi har en ledende posisjon i det europeiske markedet. Det økonomiske fundamentet for bedriften er solid, med en årsomsetning på ca. 1 MRD NOK. Vi er 150 ansatte og er lokalisert i Ålvik ved Hardangerfjorden i Kvam herad i Hardanger. Avstanden til Bergen og Voss er kort.